ปล่อยแถวช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายประกาศภัยพิบัติ           วันที่12 พ.ย. 61เมื่อเวลา10.30u ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยแถวช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละส่วนเข้าช่วยเหลือ พร้อมกับนำถุงยังชีพจำนวน 2,000 ถุง น้ำดื่ม จำนวน 5,000 ขวด มอบให้ผู้ประสบภัย ในพื้นที่ อำเภอท่าแซะ อำเภอเมืองชุมพร และ อำเภอหลังสวน

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบัน มีปริมาณฝนตกเล็กน้อยและลดลงอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์มีน้ำท่วมขังในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ปัจจุบันมีพื้นวิกฤติน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มบางส่วนของอำเภอหลังสวน อำเภอท่าแซะ และอำเภอเมืองชุมพร เส้นทางการจราจร ทางหลวงแผ่นดินน้ำลดลงสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้ตามปกติ

โดยความเสียหายเบื้องต้น มีน้ำไหลหลากท่วมขังในบริเวณพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่ริมตลิ่ง จำนวน ๗ อำเภอ 62 ตำบล 521 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอหลังสวน อำเภอทุ่งตะโก อำเภอสวี อำเภอปะทิว อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ และอำเภอละแม ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 43,741 คน 18,296 ครัวเรือน จากรายงานพบว่า บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน 320 หลัง โรงเรียน 65 แห่ง วัด 1 แห่ง โรงเรือน 1 หลัง ถนน 1,014 สาย สะพาน 57 แห่ง ฝาย 50 แห่ง ประปา 25 แห่ง อ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ท่อระบายน้ำ 25 แห่ง นา 332 ไร่ สวน 8,299 ไร่ พืชไร่ 360 ไร่ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 13,701,500 บาท มีผู้เสียชีวิต 2 ราย คือ นางอ่ำ ทวีชาติ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบล ทุ่งคาวัด อำเภอละแม อีก 1 ราย คือ นายพบ พัฒชนะ อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 1 ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร

นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ได้กำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือ พร้อมประสานสรรพกำลังเข้าดำเนินการในพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย โดยมีแผนที่จะช่วยเหลือทำความสะอาดครัวเรือนของผู้ประสบภัย และทำความสะอาดในชุมชน ที่สาธารณะ โดยเฉพาะขยะที่ลอยมากับน้ำ นอกจากนี้ยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าให้บริการในพื้นที่ประสบภัย และจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่เข้ารับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของผู้ประสบภัยในพื้นที่ มอบหมายให้ตำรวจภูธรจัดหน่วยเข้าบริการรับแจ้งสิ่งของทรัพย์สินสูญหาย พร้อมกับให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนำเครื่องจักร เข้าซ่อมแซมสร้างถนน คอสะพาน ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้สามารถใช้การได้เป็นการชั่วคราว

นอกจากนี้ทางจังหวัดชุมพรได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการตั้งโรงครัวพระราชทานระดับจังหวัดและระดับอำเภอขึ้น จำนวน 2 แห่ง สามารถผลิตอาหารพร้อมรับประทานได้วันละ 14,000 ชุด และจัดตั้งโรงครัวจิตอาสา ขึ้นจำนวน 1 แห่ง พร้อมกับระดมทุกภาคส่วนเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังเดือดร้อน ร่วมไปถึงการจัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็วที่เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วน อีกทั้งยังกำชับให้ผู้บริหารจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ประสบภัยเพื่อมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัย อีกด้วย //////////
เอกชนะ นวนละมัย ข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร