เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2561 เวลา 09.09 น. นาย พจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานเปิดสำนักงาน กรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิจิตร โดย มี ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผอ.ชานิณี ภวัตพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายสามัญ (vp ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เป็นประธานร่วม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่เติมโตอย่างมั่นคงมากว่า 67 ปี โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ด้วยการให้บริการวางแผนทางการเงินรอบด้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ พร้อมดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักการสร้างสรรค์สังคมในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุมกรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิจิตร จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง สามารถรับบริการการทำธุรกรรมทางการเงิน ขอเอกสารยื่นคำร้องต่าง ๆ ได้เหมือนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และเป็นพื้นที่กลาง เป็นศูนย์รวมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน การวางแผนทางการเงิน ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อปกป้องความเสียงในชีวิต อย่างเหมาะสมกับฐานะและคุณค่าชีวิตของตนเองและครอบครัว
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดสาขาพิจิร จัดโครงการเวทีถนนปลอดภัย ติดตามการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 (MIS) โดยมีนายวรพันธ์ุ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด, ท่านปลัดจังหวัด,ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน เข้าร่วมงานระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การลดอุบัติทางถนนจังหวัพิจิตรอย่างยั่งยืน
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของเขตพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนเขต 3 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการ  ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน นายฉัตรชัยพรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของเขตพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนเขต 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง นกพิราบศูนย์ข่าว พิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
นนทบุรีจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของ "โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา" (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี อัยการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) หัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาจ.นนทบุรี เข้าร่วมในพิธีด้วย เวลา 10.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวรายงาน หลังจากนั้น มีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "ย้อนรอยประวัติศาสตร์การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากรุณาธิคุณต่อสยามและนนทบุรี" ซึ่งมีนายธีระ...
เกิดเหตุเรือยอร์ชสองท้องไฟไหม้ บริเวณอ่าวกุ้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตผู้โดยสารชาวต่างชาติ 9 คนปลอดภัยทั้งหมด วันนี้(3 พ.ย.61) นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เปิดเผยว่าเมื่อเวลา ประมาณ 17.00 น.วันนี้ (3พย.61) เกิดเหตุ เรือชื่อ MJ บรรทุกผู้โดยสาร9คน เป็นเรือยอร์ช 2 ท้อง ซึ่ง ออกจากท่าเรือบอร์ชเฮเว่น อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เกิดเหตุไฟไหม้ บริเวณอ่าวกุ้ง ผู้โดยสาร มั้ง 9 คน ปลอดภัยขณะนี้นำผู้โดยสารทั้งหมดขึ้นที่ท่าเทียบเรือยอร์ชเฮเว่น ส่วนสาเหตุเบื้องต้น สันนิษฐานว่า ขณะเกิดเหตุได้มีฝนตกหนักและเกิดฟ้าผ่าลงมาที่เรือ จึงทำให้เกิดไฟไหม้ โดยเรือได้รับความเสียหายเกือบทั้งลำ และขณะนี้เรือกำลังจมน้ำส่วนผู้โดยสารทั้ง9คนเรือประมงช่วยไว้ได้ปลอดภัยทั้งหมด นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง นายปัญญา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดภูเก็ต เจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ ความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต