เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าเชิงรุก เน้นพัฒนาและบูรณาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
.
ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กล่าวหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นเขตสุขภาพจิตที่ 2 ว่า ประชาชนมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น ต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ปี 2562 เน้นส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และรักษา จึงต้องการสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง ผ่านบุคคลหรือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันทุกกลุ่มวัย เกิดทักษะ สร้างสติ และการสร้างสุขกับประชนชน ในการบริโภคสื่อทุกชนิด รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
.
ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ต้องอาศัยกลวิธีดำเนินงานต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เชิงรุก การพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิต รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ควบคู่กับการจัดการและพัฒนาปัญหาสุขภาพจิต เน้นพัฒนาและบูรณาการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต โรคเครียด โรคซึมเศร้า ปัญหาเด็กติดเกมส์ และปัญหาการฆ่าตัวตาย
.
โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน