ด้วยพลังศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของ องค์เจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากน้ำโพ ที่คนไทยเชื้อสายจีน ชาวจังหวัดนครสวรรค์(ปากน้ำโพ) เชื่อจึงได้จัดเทศกาลตรุษจีน ติดต่อกันมาถึง 103 ปี โดยปีนี้มี นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ เป็นประธานจัดงานปี2561-2562 งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มกราคมถึง 9 กุมภาพันธ์ 2562