นครนายก จปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณร.9
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561
ที่หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พลโทสุทธิพล ชินสำราญ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เป็นประธานในพิธีนำกำลังพล นักเรียนนายร้อยฯและสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ร่วมพิธีพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์ พระองค์ทรงยุดมั่นในทศพิตรราชธรรมและทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้ายั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี และจะยึดมั่นในการปะพฤติปฏิบัติตนที่ดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดไป

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก