a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ททท.นครสวรรค์ เปิดฤดูการท่องเที่ยวนครสวรรค์ ” เทศกาลชมทุ่งปอเทืองและดอกทานตะวันตากฟ้า ”
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ สำนักงาน ททท.สำนักงานนครสวรรค์ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอตากฟ้า นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ นายสุรินทร์ นิลกำแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแถลงข่าวเปิดฤดูท่องเที่ยวนครสวรรค์ ” เทศกาลชมทุ่งปอเทืองและดอกทานตะวันตากฟ้า ณ ไร่ธรรมชัย และแถลงข่าวงานร่วมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์ ครั้งที่ 8 ณ ไร่ซับตะเคียน อ.ตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชน และนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ สื่อมวลชนนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ และคณะสมาคมนักธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์ เที่ยวชม ” เมืองเก่าเวสาลี” สักการะหลวงพ่อดำ วัดสระทะเล สะพานตำนานเขาหินกลิ้ง อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2561 ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จะสวยงามด้วย สีสรรพรรณไม้ ทั้งทุ่งดอก ปอเทือง ทุ่งดอกทานตะวัน เหลืองอร่ามเป็นทุ่งกว้าง ในอำเภอตากฟ้า รวมทั้งดอกบัวแดง บัวนานาชนิดในบึงบอระเพ็ด ทำให้นครสวรรค์น่าเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวว่า จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกทุ่งทานตะวันและปอเทือง มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ปลูกในพื้นที่หลายๆ พื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอตากฟ้า มีพื้นที่ปลูก ในตำบลพุนกยูง ตำบลสุขสำราญ ตำบลซับตะเคียน และ ตำบลลำพยนต์ นอกจากนี้ ทุ่งดอกปอเทือง และทุ่งทานตะวัน ยังมีการปลูกในพื้นที่ในอำเภอตาคลี ท่าตะโก และ ไพศาลี เกษตรกรนิยมปลูกต้นปอเทืองและทานตะวันกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้นปอเทืองจะทำให้ดินมีคุณภาพดีก่อนการปลูกพืชไร่อื่นต่อไป ส่วนทานตะวันถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งของนครสวรรค์ เกษตรกรจะเก็บเกี่ยวเมล็ดทานตะวันจำหน่ายได้ราคาดี ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ก่อนการเก็บเกี่ยวทานตะวันจะเบ่งบานสวยงามทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสเป็นจำนวนมากโดย ในปีนี้ ทุ่งดอกปอเทืองเริ่มบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ส่วนทุ่งดอกทานตะวันจะบานราวกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 ไปจนถึงเดือนมกราคม 2562
ททท.สำนักงานนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ กับความงดงามทางธรรมชาติทั้งทุ่งดอกปอเทือง ทุ่งดอกทานตะวัน และล่องเรือชมนก ดูบัวนานาชนิดในบึงบอระเพ็ด ตามแคมเปญ “239(นคร)สวรรค์ใกล้กรุง” นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและที่ตั้งของไร่ต่างๆ ได้ เช่น ไร่เป๋าตุงฟาร์มทุ่งดอกทานตะวัน โทร 087-1192306 ไร่ธรรมชัยทุ่งปอเทือง โทร 087-2071718 ไร่ปอเทืองศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ โทร 089-2688197
ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานนครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครสวรรค์มีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากมีความพร้อม ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น มีห้องพักทุกประเภทรวมกันประมาณ 140 แห่ง 4,000 ห้อง มีร้านอาหาร ของที่ระลึก บริษัทนำเที่ยว ให้เลือกใช้บริการ ในปี 2560 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) จำนวน 1,806,634 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3,549 ล้านบาท และมีการขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ใน 6 เดือนแรก มีผู้เยี่ยมเยือน (นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร) ประมาณ 1,139,590 คน รายได้จากการท่องเที่ยว 2,236.2 ล้านบาท คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร และรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
สำหรับในปี 2561 รัฐบาลประกาศให้เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) และ ททท.ได้ใช้แคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศมีชื่อว่า “Amazing ไทยเท่” อีกทั้ง มีนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด
ททท.สำนักงานนครสวรรค์ คาดว่าในปี 2561 จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์นำรายได้เข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์มากขึ้นประมาณร้อยละ 8 เพื่อให้การส่งเสริมและเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ได้ชูแคมเปญการท่องเที่ยว “239 (นคร)สวรรค์ใกล้กรุง” นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว เช่น ทุ่งดอกปอเทือง ทุ่งดอกทานตะวัน และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในทุกอำเภอรวมทั้ง แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอแก่นักท่องเที่ยวต่อไป
นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวการโรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ จัดทำโปรโมชั่น ในชื่อ “อร่อยเหาะขึ้น(นคร)สวรรค์” ลดราคาอาหารและเครื่องดื่ม 50 % เมนู Signature หรือ เมนูแนะนำ 1 รายการ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ประกอบการร้านอาหารและร้านกาแฟเข้าร่วมโครงการ ประมาณ 30 แห่ง
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ : สะพานตำนานเขาหินกลิ้ง อำเภอไพศาลี และฟาร์มแกะทหารช่างค่ายจิรประวัตินครสวรรค์ อ.เมือง โดยในช่วง
ฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่ พฤศจิกายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562 นี้
นอกจากแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วยังมีกิจกรรมต่างๆ รอนักท่องเที่ยวมาเยือน ได้แก่
-เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวนครสวรรค์ และเทศกาลชมทุ่งปอเทืองและทุ่งทานตะวัน ปี 2561-2562
ในวันที่ 24 พ.ย. 2561 ณ ไร่ธรรมชัย อ.ตากฟ้า
เดือน ธันวาคม 2561
-อนุรักษ์และส่งเสริมงานประเพณีเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง 6-11 ธ.ค. 61 ณ บริเวณตลาดเมืองชุมแสง อ.ชุมแสง
-งานร่วมรักษ์ตากฟ้าคาวบอยไนท์ ครั้งที่ 8 วันที่ 22 ธ.ค.61 ณ ไร่ปอเทืองศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ อ.ตากฟ้า
-เทศกาลหุ่นโคมไฟนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 ธ.ค.61- 6 ม.ค.62 ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ)
เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562
-เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ 103 ปี ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2561-2562 (ปีกุน)
12 วัน 12 คืน ในระหว่างวันที่ 29 ม.ค. ถึง 9 ก.พ. 2562 ณ บริเวณริมต้นแม่น้ำเจ้าพระยา อ.เมือง
-ปากน้ำโพ ซิตี้ คาวบอย เฟสติวัล (Paknampho City Cowboy Festival) 2019 10-12 ม.ค. 2562 ณ ร้านอาหารจันทร์เสวยคันทรีเพลส และร้านอาหารเอฟ&เวฟ อ.เมือง
-งานย้อนรอยเก่าเล่าเรื่องเดิมบ้านหนองโพ 14-17 ก.พ. 2562 ณ วัดหนองโพ อ.ตาคลี
-งานกีฬานักเรียนแห่งชาติ นครสวรรค์ ศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 40 วันที่ 22-30 ม.ค. 2562 อ.เมือง
นักท่องเที่ยวสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์และพิจิตรได้ที่
ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร.0 5622 1811-2 โทรสาร 0 5622 1810
E-mail : tatsawan@tat.or.th., www.tourismnakhonsawan.org
Fb. TAT Nakhonsawan.Phichit
Line @tatsawanphichit
IG. tatsawanpichit
Tw. TATsawanpichit