จ.ราชบุรี/ข่าว ผวจ.ราชบุรี แถลงข่าว”งานกินข้าวใหม่เคล้าปลามันฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฟางราชบุรีและงานสืบสานประเพณีของดี อ.บางแพ ประจำปี 2562.

0
66

จ.ราชบุรี/ข่าว ผวจ.ราชบุรี แถลงข่าว”งานกินข้าวใหม่เคล้าปลามันฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฟางราชบุรีและงานสืบสานประเพณีของดี อ.บางแพ ประจำปี 2562.
ที่บ่อกุ้งนายประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว ต.ดอนใหญ่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธาน แถลงข่าว “การจัดงาน กินข้าวใหม่เคล้าปลามันฟินแอนด์ฟันกับหุ่นฟางราชบุรีและงานสืบสานประเพณีของดี อ.บางแพ ประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 7-10 ธ.ค.61 ณ.บริเวณที่ว่าการอำเภอบางแพ ภายในงานมีกิจกรรมนิทรรศการหุ่นฟางข้าวและประกวดหุ่นฟาง การใช้ประโยชน์ของฟาง นิทรรศการผลงานวิจัยทางด้านข้าวภายใต้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร นิทรรศการพระเจ้าอยู่หัวกับข้าว นิทรรศการด้านเทคโนโลยีด้านผลิตข้าวและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเกี่ยวข้องกับข้าว สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระอัฉริยภาพในเรื่อข้าวอีกทั้งยังเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวและตอซังข้าวและแสดงผลงานทางวิชาการด้านข้าวนาแปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์GAPในจังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของท้องถิ่นและสืบสานประเพณีกินกุ้งของดี อ.บางแพ อีกด้วย

ประวิทย์ ลิ้มเจริญ จ.ราชบุรี