ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดประมูลเลขสวยเพื่อ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0
45

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเปิดประมูลเลขสวยเพื่อ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมประมูลให้การต้อนรับ
การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลยิ่งใหญ่แก่สังคม เนื่องจากรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมด้านความปลอดภัยทางถนน รวมทั้งช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน แล้วจะทำโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กและเยาวชน และในวันนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มอบใบอนุญาตขับรถให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนจ่านกร้องที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร ปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยและมีวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนให้กับเด็กนักเรียนของจังหวัดพิษณุโลก
การจัดเตรียมการประมูลในครั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ได้มีผู้สนใจร่วมประมูลและลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นจำนวน 395 ราย จำนวน 520 หมายเลข วงเงินหลักประกันทั้งสิ้น 2,420,000 บาท
ปรีชา นุตจัรส รายงาน