“พิธีอัญเชิญ พระราชกระแสรับสั่งทรงขอบคุณและมอบกระเช้าพระราชทานให้แก่นายบุญยก เพ็ญนุ่น” ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ หอประชุมตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์…

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนามของข้าราชการ ประชาชน และจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ทุกคนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และขอต้อนรับพลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน สู่จังหวัดเพชรบูรณ์
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งทรงขอบคุณและมอบกระเช้าพระราชทานแก่ นายบุญยก
เพ็ญนุ่น
ขอกล่าวประวัติโดยสังเขป นายบุญยก เพ็ญนุ่น โดยประชาชนทั่วไปรับรู้จักกันในนามเปี๊ยก ถั่วงอก เกิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2500 ปัจจุบันอายุ 60 ปี อาศัยหน้าบ้านเลขที่ 1010 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม
อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม”เพราะปลูกถั่วงอก”
นายบุญยก เพ็ญนุ่น ทำจิตอาสาทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติ “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฯ ต่อมาได้สมัครเป็นจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อทำสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอชนแดน
หลังจากที่นายบุญยก เพ็ญนุ่ม นำถั่วงอกไปขายในตลาด จะกลับบ้านไปนำอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด ออกมาถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณสองข้างถนน นอกจากนี้ยังได้สละทรัพย์สินส่วนตัว ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดทรุดโทรม ทั้งถนนสายหลัก สายรอง และตามซอยหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอชนแดน เพื่อลดอุบัติเหตุจากการเดินทางของประชาชนทั่วไป ซึ่งจะทำเป็นกิจวัตรประจำวัน โดยมิได้มุ่งหวังสิ่งใดตอบแทน ถือเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ และสมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วไป  กระผมผมในนามจังหวัดเพชรบูรณ์ และประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้…