#ทุกข์ของประชาชน ….คือทุกข์ของเรา

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว นพค.31 สนภ.3 นทพ. กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับโรงเรียนชาวนา และ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ #สืบสานและรักษาประเพณี #สร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องประชาชน และลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ณ โรงเรียนชาวนา บ.นาคำ ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2561

ฝ่ายกิจการพลเรือนทหาร ศูนย์บัญชาการทางทหาร
รส.