นครนายก บรรยากาศงานลอยกระทง (ไหลเรือไฟ)วัดหนองโพธิ์
บรรยากาศวันเพ็ญเดือนสิบสองเทศกาลวันลอยกระทง (ไหลเรือไฟ) วัดหนองโพธิ์
ที่วัดหนองโพธิ์ ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระมหาสิริสวัสดิย์ ธีรปภาโส เจ้าอาวาสหนองโพธิ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก พร้อมคณะกรรมการและชาวบ้าน ร่วมจัดงานเทศกาลลอยกระทง ไหลเรือไฟ เป็นแห่งแรกในจังหวัดนครนายก ภายในบริเวณงานได้จัดให้มีการปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อนนท์ ศักดิ์สิทธ์ และกราบไหว้พระประธานในพระอุโบสถ ชมบรรยากาศซุ้มดอกไม้สวยงามและให้ประชาชนได้ถ่ายภาพพร้อมชมกระทงสวยงามและไหลเรือไฟ
ด้วยวัดหนองโพธิ์ จังหวัดนครนายก ได้จัดเทศกาลลอยกระทง ไหลเรือไฟ หรือประเพณีไหลเรือไฟ เป็นประเพณีที่ชาวอีสาน ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า เฮือไฟ จะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้ กล่าวคือ พระพุทธเจ้าเสด็จไปฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค พระองค์ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพญานาคที่เมืองบาดาลและพญานาคได้ทูลขอพระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้ ณ ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที ต่อมาบรรดาเทวดา มนุษย์ ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายได้มาสักการะบูชารอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ประเพณี ไหลเรือไฟ ยังจัดขึ้นเพื่อขอขมาลาโทษแม่น้ำที่ได้ทิ้งสิ่งปฎิกุล และเป้นการเอาไฟเผาความทุกข์ให้ลอยไปกับสายน้ำเป็นต้น

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก