ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม(แควใหญ่)ต้นน้ำเจ้าพระยา จัดงานคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นาย อรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีงานคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม โดยมี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นายณรงค์ มะระยงค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ นายวิโรจน์ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานคณะกรรมการบจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ – เจ้าแม่ ปากน้ำโพ ปี 61- 62 และ องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีฉลองประมูลสิ่งของมงคล ซึ่งนายรงค์ บัวเทศ ประธานอำนวยการศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ เจ้าแม่ทับทิม (แควใหญ่) ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา และ คณะกรรมการ ได้จัดงานวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมขึ้นทุกปี เพื่อให้พรกับลูกหลานใด้อยู่เย็นเป็นสุข มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ค้าขายเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป โดยได้จัดงานมาตั้งแต่ วันที่ 21 -22 -23 พ.ย และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ทางศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดขึ้น พร้อมร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ซึ่งนับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายสิบปี ณ หน้าศาลเจ้าเทพารักษ์ ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์