“สกลนครตั้งด่านตรวจเข้ม สกัดสิ่งผิดกฎหมาย เทศกาลลอยกระทง”

0
51

“สกลนครตั้งด่านตรวจเข้ม สกัดสิ่งผิดกฎหมาย เทศกาลลอยกระทง”
มณฑลทหารบกที่ 29 บูรณาการความร่วมมือตั้งด่านตรวจยาเสพติด ตลอด 24 ชั่วโมง สกัดกั้นไม่ให้ผ่านเข้าสู่เมืองใหญ่
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ด่านตรวจคำเพิ่ม ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ พันเอกธเนตร จุลโนนยาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ รับทราบปัญหาอุปสรรค พร้อมมอบเครื่องดื่มเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ซึ่งจังหวัดสกลนครได้บูรณาการความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ ทหาร ตำรวจ ปกครอง และจังหวัด ในการจัดตั้งด่านตรวจหลัก จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.ด่านตรวจคำเพิ่ม อำเภอภูพาน และ 2.ด่านตรวจวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตลอด 24 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อตรวจสกัดยาเสพติดทุกประเภท ตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องยาเสพติด ให้ทุกส่วนงานจะต้องเร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และกองทัพภาค ร่วมกันใช้มาตรการสกัดกั้นอย่างเข้มข้น ปิดทุกช่องทางในพื้นที่ชายแดน ป้องกันมิให้ยาเสพติดจากภายนอกเข้าสู่ประเทศไทยในทุกช่องทาง รวมถึงการตรวจสอบอาวุธสงครามควบคู่กันไปด้วย สำหรับมาตรการที่ทุกพื้นที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การจัดตั้งด่านตรวจที่เข้มแข็ง เพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดน การตั้งจุดสกัดเป็นการเฉพาะในพื้นที่เฝ้าระวัง และรายงานผลการปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ เพื่อนำไปสู่การประเมินสถานการณ์ต่อไป

ทีมข่าว นสพ.คน นครสกล รายงาน