สุดยอดงานประเพณี”บุญบั้งไฟ”วันสุดท้ายที่ยโสธร..สนุกสนาน ปีนี้มีบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟแสน ทั้งหมด 28 บั้ง ,,
.
13 พ.ค.61 เวลา 9.00 น.นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการ จ.ยโสธร ประธานในพิธีประเพณี”บุญบั้งไฟ” 2561 จ.ยโสธร พร้อมคณะ และนางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานประเพณี”บุญบั้งไฟ”เป็นวันสุดท้าย สำหรับวันนี้เป็นการจุดบั้งไฟต่างๆ ทั้งหมด 28 บั้ง
.
ในเวลา 9.15 น.เป็นการจุดบั้งไฟถวายพญาแถน โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจ.ยโสธร ตามด้วยการจุดบั้งไฟถวายพญาคันคากโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด การจุดบั้งไฟเสี่ยงทาย โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองยโสธร ผลคือ น้ำจะบริบูรณ์ เกษตรกรรมดี โชคดี
.
และเวลา 9.30 น. มีการจุดบั้งไฟจากทีมแหยมภัคเสี่ยม ตามด้วยชลนรา ตามสลับสลับกับบั้งไฟแฟนซี การจุดบั้งไฟมีกำหนดจุดถึงเวลา14.00นี้
.
เป็นประเพณีที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดบนโลก สำหรับประเพณี”บุญบั้งไฟ”ของจังหวัดยโสธร จะเริ่มขึ้นเป็นประจำในเดือน 6 ของทุกปี และปีนี้ “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย” อีสานแซบนัว”เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรฐกิจในภาคมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นี่คือความภูมิใจของคนอีสาน ได้มีประเพณีที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นและ ทำให้มีคนรู้จักจังหวัดยโสธร มากยิ่งขึ้น  เมืองรองต้องมาเที่ยว เอกลักษณ์ของ..ททท..สำนักงานอุบลราชธานี
.
ทีมข่าว/คนแบกเป้