เมื่อ 21 พ.ย.61 , 0900 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ณ ธกส.สาขาไทรงาม โดยมี นายมานพ นิ่มทับทิม ปลัดอาวุโส อ.ไทรงาม เป็นประธาน พร้อมด้วย นายทิโส อ่อนอำไพ ผู้จัดการ ธกส.สาขาไทรงาม , พ.ต.ท.บุญนพ คำมูล สวป.สภ.ไทรงาม , พัฒนาการ อ.ไทรงาม , ผู้แทนเกษตร อ.ไทรงาม และประชาชน ต.หนองคล้า เข้าร่วมกิจกรรม โดย ธกส.สาขาไทรงาม จะดำเนินการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ตั้งแต่ 21 – 28 พ.ย.61 เป็นรายตำบล