วันนี้(18พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย,มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์แม่จัน จ.เชียงราย ใน โครงการ”แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561″

นำโดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมฯและ หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน อ.แม่จัน,อ.ดอยหลวง และ อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้มีผู้ประสบภัยใน 3 อำเภอ 5 ตำบล 66 หมู่บ้าน มารับการสงเคราะห์
โดยมีข้าราชการระดับสูงในท้องถิ่นส่วนต่างๆ และ คณะกรรมการทั้ง 2 มูลนิธิฯ พร้อมผู้เกี่ยวข้องฯ ร่วมในพิธีครั้งนี้.