นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ทางศูนย์บริการสาธารณสุข3สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้นำพา นศ.ฝึกปฏิบัติงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกเยี่ยมบ้านดูสุขภาพและให้การพยาบาลครอบครัวพร้อมทั้งเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงพา นศ.ให้สุขศึกษาครอบครัวผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง ชุมชนบางเรารักกันจริง และจะดำเนินการให้ทั่วถึงทุกเขตพื้นที่ของเทศบาลนครนครสวรรค์เพื่อให้ประชาชนที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง อยู่ดีมีสุข และได้มีโอกาสพูดคุยจะได้มีความสุขสด ชื่น สุขภาพ แข็งแรงต่อไปเมื่อ16พ.ย2561