จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 “ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่ ครั้งที่ 3” สร้างพื้นที่ปลอดภัยและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

0
331

จังหวัดอุตรดิตถ์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 “ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่ ครั้งที่ 3” สร้างพื้นที่ปลอดภัยและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

นางจินดา มาแก้ว รองนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ ร่วมกับ นายสุรชัย สินสวัสดิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และนางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์          ร่วมกันแถลงข่าวงานประเพณีลอยกระทงเมืองอุตรดิตถ์ ประจำปี 2561 “ลอยกระทงวิถีไทย อิ่มอร่อยสุขใจ ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์/บุหรี่ ครั้งที่ 3” ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน ซึ่งได้ร่วมกับ ชุมชนเกษมราษฎร์ ชุมชนใกล้เคียง ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ องค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และ สสส. สร้างงานบุญประเพณีที่ดีงามปราศจากอบายมุข ยกระดับการจัดงานให้คงคุณค่าความเป็นไทย มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างเสริมสุขภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายอาหาร ให้ได้มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น และยกระดับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวสู่สายตานานาชาติ
.
นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การจัดงานนี้ เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงอุตรดิตถ์แดนฝัน การแสดงชุดสะล้อ ซอ ซึง การแสดงรำกลองยาวรำวงมาตรฐาน และการประกวดกระทง ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ พร้อมทั้งรางวัลผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย เพื่อสร้างความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลก
.
โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน