คณะอนุกรรมการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบปะประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(เวที ครั้งที่3 )วันที่ 9พฤษภาคม 2561 ณ บ้านราษฎร์นิยม ม.6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวันนทบุรี นายภานุ แย้มศรี และส่วนราชการในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ต.ราษฎนิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ให้การต้อนรับ