จังหวัดชลบุรี กรมการค้าภายใน ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี กรมการค้าภายใน ร่วมกับ จังหวัดชลบุรี ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดชลบุรี
กรมการค้าภายในร่วมกับจังหวัดชลบุรี ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวัดชลบุรี
นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน และได้อำนวยการในการจัดชุดเฉพาะกิจตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดชลบุรี ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ณ ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา และตลาดหนองมน ตำบลในการแสนสุข พร้อมกับตรวจสอบหัวจ่ายน้ำมันของสถานีบริการ ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. สาขาหนองมน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่ใช้บริการสถานีบริการน้ำมันว่าได้รับน้ำมันเชื้อเพลิงถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนของการจ่ายน้ำมันไม่เกิน ±0.5% และเป็นการให้ความเป็นธรรมทางการค้าในการแสดงราคาจำหน่ายปลีกเพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบราคาจำหน่ายก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
โดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการทั้งสองตลาดได้มีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกถูกต้องชัดเจนครบถ้วนสามารถอ่านได้โดยง่าย และเครื่องชั่งตวงวัดและหัวจ่ายในสถานีบริการน้ำมันมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปตามกฎหมายกำหนดทั้งนี้ ขอได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการสถานีบริการฯ ตรวจสอบมาตรวัดที่อยู่ในความดูแลอย่างสม่ำเสมอและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัด ปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง (ฉบับที่ 2) อย่างเคร่งครัด ในระหว่างการใช้งานต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนของการจ่ายน้ำมันไม่เกิน ±0.5% และต้องต่ออายุคำรับรองเป็นประจำทุกปี สำหรับประชาชนสามารถสังเกตมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง โดยดูจากหนังสือสำคัญแสดงการออกคำรับรองต้องเป็นคำรับรองที่ยังไม่หมดอายุ และหากบริเวณตู้จ่ายมีสติกเกอร์ตราครุฑสีน้ำเงินแสดงว่าได้ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว นอกจากนี้แนะนำให้สังเกตป้ายราคาน้ำมัน/ลิตร ที่ระบุหน้าสถานีบริการน้ำมันต้องตรงกับตู้จ่ายน้ำมัน ก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตรต้องเป็นเลขศูนย์ และเมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายและจำนวนลิตรให้ถูกต้องหากประชาชนพบว่าสถานีบริการน้ำมันหรือสถานีบริการก๊าซ LPG และก๊าซ NGV แห่งใดใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบว่าผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าไม่ผิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *