เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2561 เวลา 09.09 น. นาย พจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร เป็นประธานเปิดสำนักงาน กรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิจิตร โดย มี ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผอ.ชานิณี ภวัตพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายสามัญ (vp ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)เป็นประธานร่วม บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตและสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศที่เติมโตอย่างมั่นคงมากว่า 67 ปี โดยมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ประชาชน ด้วยการให้บริการวางแผนทางการเงินรอบด้านและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินผ่านการสร้างหลักประกันควบคู่ไปกับการสร้างฐานะ พร้อมดำเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลและหลักการสร้างสรรค์สังคมในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุมกรุงเทพประกันชีวิต สาขาพิจิตร จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการทำงาน เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง สามารถรับบริการการทำธุรกรรมทางการเงิน ขอเอกสารยื่นคำร้องต่าง ๆ ได้เหมือนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ และเป็นพื้นที่กลาง เป็นศูนย์รวมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน การวางแผนทางการเงิน ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าที่ต้องการวางแผนการเงิน เพื่อปกป้องความเสียงในชีวิต อย่างเหมาะสมกับฐานะและคุณค่าชีวิตของตนเองและครอบครัว