ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของเขตพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนเขต 3

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ร่วมให้การต้อนรับนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการ  ดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ประธานอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน นายฉัตรชัยพรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการไทยนิยมยั่งยืน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการโครงการไทยนิยมยั่งยืนของเขตพื้นที่ไทยนิยมยั่งยืนเขต 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง
นกพิราบศูนย์ข่าว พิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย