นนทบุรีจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0
104

นนทบุรีจัดงาน 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. ณ วัดกู้ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของ “โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี) โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี อัยการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) หัวหน้าส่วนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาจ.นนทบุรี เข้าร่วมในพิธีด้วย
เวลา 10.15 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด กล่าวรายงาน หลังจากนั้น มีการจัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ย้อนรอยประวัติศาสตร์การกู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากรุณาธิคุณต่อสยามและนนทบุรี” ซึ่งมีนายธีระ แก้วประจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ประวัติศาสตร์และจารีตประเพณี) และนางดาวรักษ์ ชูทรัพย์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ความรู้กับประชาชน นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้าร่วมงาน  “โครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา” ณ วัดกู้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2561 โดยในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 (วันที่ขบวนเรือยกพลขึ้นบก ของกองทัพเรือ เดินทางมาถึงจังหวัดนนทบุรี) จะมีการจัดพิธีและกิจกรรมสำคัญ คือ การรับขบวนเรือยกพลขึ้นบก การอัญเชิญพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นจากขบวนเรือฯสู่บริเวณพิธีฯ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พิธีถวายราชสักการะ พิธีฉลองการยกพลขึ้นบก นอกจากนั้น จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เช่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงแสงสีเสียง การแสดงพลุ การแข่งขันชกมวย เป็นต้น

ข่าว พรหมพร Pr.Nont