การแข่งขันวิ่งควายบก อบต.สำนักบกสนุกสนานท่ามกลางเสียงกองเชียร์ของชาวบ้านที่สนามแข่งขันวิ่งควายบกชั่วคราว ข้างปั้มน้ำมันนายกฯเผ่า หมู่ 1 ต.สำนักบกอ.เมือง จ.ชลบุรี นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่งควายบก โดยมีนายสมยศ พรหมภักษร นายก อบต.สำนักบก เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ทั้งนี้มี ผช.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และชมรมอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ควาย ต.สำนักบก ร่วมมีประชาชน ชาวชุมชนต่างๆเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน4ประการคือเพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมงานประเพณีวิ่งควายของท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดต่อไป เพื่อให้พี่น้องเกษตรกร ได้พบปะสังสรรค์ เกิดความ สนุกสนานรื่นเริง และสร้างความสามัคคีในชุมชนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ควายให้อยู่คู่กับท้องถิ่นตลอดไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างสมสีบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยการแข่งขันครั้งนี้มีควายหลายรุ่น เช่นรุ่นควายใหม่ป้ายแดง รุ่นควายจิ๋วจี๊ด รุ่นควายซุปเปอร์จิ๋ว รุ่น ควายจิ๋วพิเศษ รุ่นควายจิ๋วเล็ก รุ่น ควายจิ๋วใหญ่ และรุ่นควายใหญ่