#นายกเทศบาลนครนครสวรรค์พบปะ อสม.เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมมอบนโยบายการดูแลสุขภาพชุมชนร่วมกัน เน้นย้ำป้องกันโรคไข้เลือดออก

#นายกเทศบาลนครนครสวรรค์พบปะ อสม.เทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมมอบนโยบายการดูแลสุขภาพชุมชนร่วมกัน เน้นย้ำป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง รองประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบจ.นครสวรรค์ เขต 1 ร่วมประชุม อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อพบปะพูดคุยพร้อมมอบนโยบายด้านสาธารณสุขฯ ในการดำเนินงานอาสาสมัครเชิงรุกดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์

ในการนี้นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ได้เน้นย้ำเรื่องการป้องกันไข้เลือดออกภายในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการ 5 ป 1 ข
ป1 ปิด ฝาภาชนะให้สนิท
ป2 เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่เปลี่ยนไม่ได้
ป3 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
ป4 ปล่อยปลากินลูกน้ำ
ป5 ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก 7 วัน
ข1 ขยะ จัดการขยะเพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์
ข2 ขัดไข่ยุง ทิ้งน้ำที่มีไข่ยุงเพื่อให้ไข่แห้งตาย

ทั้งนี้ได้มีการมอบประกาศนียบัตรและรางวัล แก่ อสม.ต้นแบบและผู้นำต้นแบบ ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ สีทับทิม ชุมชนหน้าอุทยานสวรรค์ รางวัลชนะเลิศ อสม. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
2. น.ส.อารีย์ เอี่ยมสวรรค์ ชุมชนวัดตะแบก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อสม. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
3. น.ส.วาสนา ต่ายธานี ชุมชนหนองสาหร่าย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อสม. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
4. น.ส.นันทา หลำริ้ว ชุมชนวัดพุทธ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 อสม. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
5. นายณรงค์เดช คำตา ชุมชนพระบางมงคล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 อสม. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
6. นางศิริกาลร์ ลอยเมฆ ชุมชนวัดไทรเหนือ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 อสม. ต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพ
7. นางเสาวลักษณ์ สิงห์ชูวงศ์ ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ ผู้นำต้นแบบสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1
8. น.ส.ชุติมา กัลพันธ์ ชุมชนหน้าโรงเกลือ ผู้นำต้นแบบสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2
9. นายศักดิ์ เพิ่มพิพัฒน์ ชุมชนสามัคคีพัฒนา ผู้นำต้นแบบสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3
10. นายประสิทธิ์ ริมสันเทียะ ชุมชน วัดไทรเหนือ ผู้นำต้นแบบสุขภาพ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
11. น.ส.พนิดา กลิ่นจันทร์ ชุมชนหนองปลาแห้ง ผู้นำต้นแบบสุขภาพ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
12. นางพรพรรณ พันธุวงษ์ ชุมชนหลังอู่ทันจิตต์ ผู้นำต้นแบบสุขภาพ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *