a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อ 2 พ.ย.61 เวลา 1330 – 1630 น.
พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมพิธีการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติการรวมพลัง แก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” เพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความจริงใจ จริงจัง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำศาสนา, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน เข้ามารับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นสักขีพยานในการขับเคลื่อนงาน การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา