a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย และนาย ดู้ เฮี้ยงเว๋ย (Mr. Du Hangwei) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกัน การสืบสวนสอบสวน การดำเนินคดี และการคุ้มครองให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ ห้องวัลเลย์ ชั้น 1 โรงแรมแชงกรีลา เขตบางรัก กรุงเทพฯ