ลำปาง – มทบ.32 ทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ

0
206
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ลำปาง – มทบ.32 ทำพิธีส่งทหารซึ่งรับราชการครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พลตรี สุรคล ท้วมเสม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตทหารกองประจำการ ซึ่งปลดประจำการรุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 พร้อมด้วย พันเอก วิชาญ ศรีภัทรางกูร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 , พันเอก เมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 , ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 , ผู้บังคับกองร้อย ฝึกการรบพิเศษที่ 3 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหน้ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งครบกำหนดจะพ้นจากทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุนจำนวนทั้งสิ้น 340 นาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ได้กล่าวให้โอวาทว่า ขณะนี้พลทหารที่ปลดประจำการในครั้งนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองทัพกำหนด ซึ่งจะได้รับการปลดจากกองประจำการไปเป็นทหารกองหนุน ถือว่าพลทหารทุกนายได้เสียสละ อดทน และปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายได้อย่างสมบูรณ์ ได้ทำหน้าที่อันมีเกียรติแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล และถึงแม้จะปลดประจำการไปแล้ว ก็ขอให้พลทหารทุกนายจงรักษาเกียรตินี้ไว้ด้วย ความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะกลับมาร่วมกันปกป้องชาติบ้านเมืองในยามที่ต้องการกำลังสนับสนุนนี้ได้พิจารณาและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลทหารทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 11 นาย เพื่อพัฒนาพลทหารกองประจำการ ให้เป็นบุคลากรที่ดี ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม และพื้นฐานความรู้ ต่อไป
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าวลำปาง