เมื่อ ๓๐๑๑๐๐ ต.ค.๖๑,หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับ จนท.อบต.นครสวรรค์ตก และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประสานนำเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการปรับสภาพพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆบึง เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการที่บริเวณ บึงหนองงูเหลือม พื้นที่ ม.๘ บ.วังไผ่ ต.นครสวรรค์ตก ใน ๐๗ พ.ย.๖๑,๐๙๓๐ ซึ่ง หมู่ รส.อ.เมืองฯ จะเข้าติดตามความคืบหน้าในการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่โครงการ และรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป