ตามที่จังหวัดลำปางได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561
1. สถานการณ์ (ณ วันที่ 24 ต.ค.2561 เวลา 04.00 น.)
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 1 อำเภอ 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ดังนี้
1.1 อำเภอเกาะคา ต.เกาะคา ม.4 บ้านหนองหล่าย และบ้านหัวแต ม.2 (ผลกระทบ 20 หลังคาเรือน)เบื้องต้นทราบว่าสะพานบ้านหล่ายไม่สามารถข้ามได้
2.การให้ความช่วยเหลือ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะคาเข้าให้ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ความเสียหายอยู่ระหว่างสำรวจ ทั้งนี้ สนง.ปภ.จ.ลำปางได้ประสานอำเภอเกาะคา อบต.เกาะคา ผู้ใหญ่บ้าน และส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีสถานการณ์เพิ่มเติมจะได้รายงานทราบทันที / ขอบคุณภาพข่าวจาก ปภ ลำปาง