อำเภอหนองบัว จัดกิจกรรมคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว สโมสรโรตารี่อำเภอหนองบัว และพี่น้องประชาชน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์         ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
-เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัว
-เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์