โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 2

0
61

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมประชุมโครงการหมอชวนวิ่ง ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ ประธานจัดงานฯ และนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานการประชุมโครงการหมอชวนวิ่งของแพทยสภา ในวาระครบรอบ 50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเป็นรูปแบบการวิ่งจากขอบต่างๆ ทั่วประเทศมาที่ส่วนกลาง รวมระยะทางกว่า 10,000 กิโลเมตร ซึ่งจะมีกินเนสบุ๊คมาบันทึกสถิติโลก แบ่งสายการวิ่งโดยมีผู้นำแต่ละสาย พร้อมเน้นย้ำไม่รับเงินบริจาคระหว่างทาง โดยจะวิ่งมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลาประมาณ 16.00 น. และร่วมรับคณะวิ่งบริเวณอุทยานสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 , 2 , 3 และ 4 และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 15 จังหวัด พร้อมกันนี้ยังร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 โนโอกาสรับตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว