วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ได้ดำเนินการมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพ ตามงบ ประมาณโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี 2561 (งบ สนง.ป.ป.ส.ภาค 6) ให้กับ นายธวัธชัย ศรีไหม บ้านเลขที่ 23/2 ม.16 ต.นิคมเขาบ่อแก้ว อ.พยุหะคีรี
– จำนวน 20,000 บาท (อาชีพทำไร่อ้อย)