“ สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษเขลางค์ล้านนา ” นักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน “ สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์ล้านนา ” ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง ร่วมกับ เจ้านายฝ่ายเหนือสายสกุลเจ้าเจ็ดตน นายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา โดยมี นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม “ งานสืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีศิลปวัฒนธรรมสร้างจิตสำนึกอันดีงามให้ชาวลำปาง เกิดความภาคภูมิใจตลอดจนตระหนักในคุณค่า การธำรงเอกลักษณ์ประเพณีที่งดงามของชาวล้านนา เพื่อน้อมรำลึกสดุดียกย่อง วีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง “ เจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม ” ในฐานะเจ้าผู้ครองนครลำปาง ต้นตระกูลเจ้าเจ็ดตน ผู้สร้างวีรกรรมอันหาญกล้า กอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปกติสุข ร่มเย็น เจริญรุ่งเรืองสืบมาชั่วลูกหลานจนถึงปัจจุบัน
พระเจ้าทิพย์จักสุลวะฤาไชยสงคราม หรือ หนานทิพย์ช้าง ( บ้านปงยางคก) เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปางในสมัยเป็นเอกราชไม่ขึ้นกับกษัตริย์พม่า กษัตริย์ไทย (กรุงศรีอยุธยา) หรือเจ้าเมืองนครเชียงใหม่ นับว่าเป็นต้น “ ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ ” ต้นสกุลวงศ์ของ “ เจ้าเจ็ดตน ” ตามประวัติเดิม กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นชาวลำปางเกิดที่ หมู่บ้านปงยางคก ตำบลปงยางคำ อำเภอห้างฉัตร เดิมชื่อ ทิพย์เทศ บุญเรือน หรือ ทิพย์จักร หรือ หนานทิพจักรวเนจร ส่วนคำว่า หนาน เป็นคำเรียกคนที่สึกจากพระทางภาคเหนือ เป็นคำนำหน้าที่ยกย่องคนที่ได้เคยอยู่ใต้ผ้าเหลือง แต่เดิมพระองค์มีอาชีพเป็นนายพรานเชี่ยวชาญในการไล่ตัดหางช้างที่มาเหยียบข้าวในนาของชาวบ้านๆ จึงมักเรียกว่า ทิพย์ช้าง มีภรรยาชื่อ พิมพา เป็นชาวบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง โดยมีโอรสธิดากับเจ้าแม่พิมพา (ภาษาเหนือ เรียกว่า ปิมปา ) รวมได้ 6 องค์ ถือเป็นต้นตระกูลของเจ้าเจ็ดตน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของสกุล ณ ลำปาง , ณ ลำพูน , ณ เชียงใหม่ การกอบกู้ล้านนาจากพม่าสำเร็จลงได้ในรุ่นหลานของ “ ทิพย์ช้าง ” คือ เจ้ากาวิละ เจ้าผู้ครองนครลำปาง โอรสองค์ใหญ่ของ เจ้าฟ้าสิงหราชธานี ชายแก้ว ได้ร่วมกับอนุชา ทั้ง 6 รวมเรียกว่า “ เจ้าเจ็ดตน ” โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี ลูกหลานตระกูล เจ้าเจ็ดตน จะจัดงานรำลึก “ ตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง ” ขึ้น ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง เมื่อครั้งพระเพชรคีรี ศรีราชสงคราม ( เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง ) หรือที่คนลำปางเรียกท่านว่า “ เจ้าพ่อเพชร” ได้ทราบเรื่องราวอัศจรรย์ตามนิมิตของ อ.ไสว ธรรมโรจนานนท์ ผู้ทรงญาณวิเศษว่ามี “ ชายคนหนึ่งแต่งกายแบบนักรบสะพายดาบคู่ไขว้หลัง ได้ขอให้ไปบอกลูกหลานตระกูล ณ ลำปาง ว่าท่านได้สร้างพระพุทธไสยาสน์ไว้ที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเก็บไว้ในที่แคบและสั้น จนพระบาทและพระเศียรเกยเตียง มีสภาพชำรุดหน้าอกแตก จึงได้พาเจ้านายบุตรหลานตระกูล ณ ลำปาง ไปที่วัดลำปางหลวง ก็พบพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ปางไสยาสน์อยู่ในสภาพเก่าชำรุดพระอุระร้าว พระองค์นี้เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของ พ่อเจ้าทิพย์ช้างและได้บูรณะให้สมบูรณ์ ทำพิธีสมโภชแบบล้านนาขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2507 ในช่วงทำพิธีช่วงย่ำรุ่งของวันที่ 18 กรกฎาคม ขณะที่พระสงฆ์สวดเบิกวาระสุดท้ายอันเป็นเสร็จพิธี ก็ได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นโดยมีรัศมีประกายพวยพุ่ง ซึ่งเป็นดวงพระธาตุลอยวนเวียนรอบๆ พระเจดีย์ เจ้านายหลายท่านได้ออกมาฟ้อนถวาย ด้วยความปลาบปลื้มยินดียิ่ง เมื่อแสงดวงพระธาตุหายไป ปรากฏบนท้องฟ้ามีพระยาหงส์ 7 ตน บินว่อนอยู่รอบพระธาตุแล้วบินจากไป จากนั้นมีฝูงผึ้งหลวงฝูงใหญ่บินวนเวียนเหนือพระธาตุและจากไป เจ้าพ่อเพชรฯ จึงได้แจ้งให้เจ้านายบุตรหลานให้ถือเอา วันที่ 18 กรกฎา ของทุกปี เป็นวัน “ ป๋าเวณีเจ้าหม่อนทิพย์ช้าง ” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
กิจกรรมภายในงาน พิธีทักษิณานุประทาน บำเพ็ญกุศลถวายพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วางพวงมาลา ขบวนแห่สุดอลังการอัญเชิญเครื่องราชสักการะ ของลูกหลานตระกูลเชื้อเจ้าเจ็ดตน ขบวนม้าศึก พร้อมการแสดงแสง สี เสียง “ สืบสานตำนานพ่อเจ้าทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร ” สุดอลังการ การแสดงดนตรี – ซอล้านนาลำปาง การแสดงนิทรรศการประวัติ ความเป็นมาของพ่อเจ้าทิพย์ช้าง และสายสุกลเชื้อเจ็ดตน ชมวิถีชีวิตชาวลำปาง การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองลำปาง กาดหมั้วครัวแลง ที่มีเอกลักษณ์แบบอย่างของชาวลำปาง
พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล / ข่าว ลำปาง