ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 นาฬิกา ที่โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พลเอกพัฒนา มาตร์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า โดยมีพลตรีสุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผู้บัญชามณฑลทหารบกที่ 29 นายอำเภอภูพาน ส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริ ให้ก่อตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ตั้งแต่ ปี 2535 เพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตราษฎร มุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการผลิตผ้าไหมจากหม่อนไหมพันธุ์ไทยแท้ มี 4 กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย กลุ่มกิจกรรมทอผ้า กลุ่มกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มกิจกรรมปักผ้า กลุ่มจักสาน มีสมาชิกฯ รวม 911 คน มีรายได้เฉลี่ย 5,677 บาท /คน จากนั้นคณะได้เดินเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ///ทีมข่าว นสพ.คน นคร สกล