“สังสรรค์ปีใหม่2562
สมาคมชาวอีสาน”

พลเอกเสริมศักดิ์
วิเศษไชยศรี นายกสมาคมชาวอีสาน จัดงานพบปะสังสรรค์ เพื่อน พ้อง
น้อง พี่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ซึ่งในงานมีการรื่นเริง รับประทานอาหาร และจับรางวัลของขวัญ โดยมีคณะกรรมการบริหาร-สมาชิก และผู้ที่เคารพนับถือ ร่วมงานคับคั่ง ณ สนามกอล์ฟ กองทัพบก
ถนนรามอินทรา กรุงเทพฯ…ที่ผ่านมา