บสส 8จัดงานใหญ่“การปฏิรูปการศึกษาต้องสำเร็จ
10 ปีข้างหน้า คุณภาพการศึกษาต้องดีระดับสากล”

ร่วมรับฟังมุมมองเกี่ยวกับเป้าหมายและทิศทางในการแก้ปัญหาและจัดการศึกษาของประเทศไทยหลังการเลือกตั้งจาก ศ.กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกมิติ ในงานสัมมนาสาธารณะ “มองเมืองไทย ให้ไกลกว่าได้เลือกตั้ง” วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ บมจ. อสมท. จัดโดย หลักสูตร บสส.8 สถาบันอิศรา

ลงทะเบียนและสำรองที่นั่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ https://goo.gl/forms/าจ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันอิศรา โทร. 0-2241-3905