12-01-2562 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ


บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพีธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บ้านพักเด็กและครอบครับ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอลับแลและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว โดยมี นายประยุทธ เต่าแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างให้การต้อนรับ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 2,000 คน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ทางบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดขึ้นได้จัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้เกิดความรู้ และทราบถึงภารกิจของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์มากขึ้นและได้เข้ามาใช้บริการเมื่อประสบปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศการถูกทำร้ายร่างการของบุคคลในครอบครัว การขอรับคำปรึกษาปัญหาด้านสังคมการขอรับความช่วยเหลือเสื้อผ้า นมผงและสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กที่ประสบปัญหา การจัดงานในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่เป็นเครือข่ายของบ้านพักเด็กในพื้นที่จาก 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไปและเด็กที่เคยใช้บริการจากบ้านพักเด็กเข้าร่วมงาน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของโรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม การเลี้ยงอาหาร การแจกของขวัญ รางวัลครอบครัวอบอุ่นการตอบคำถามชิงรางวัลการประกวดต่างๆการแข่งขันเกมส์สร้างสรรค์และกิจกรรมอื่นๆอีกจำนวนมาก
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน