สืบเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงยังเกิดเหตุความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และได้รับแจ้งจาก กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ปรากกฎข่าวสารความเคลื่อนไหว นายมะยะโก๊ะ ลาเต๊ะ ผกร.ระดับปฏิบัติการ เข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น. คาดว่าเตรียมก่อเหตุ ซุ่มยิงจุดตรวจ/ด่านตรวจ หรือประกบยิง จนท.รัฐ เป้าหมายอ่อนแอที่เดินทางเพียงลำพัง ลอบยิง /ประกบยิงราษฎรไทยพุทธ(หญิง) ที่เดินทางด้วยรถ จยย. เพียงลำพัง โดยมีพื้นที่เพ่งเล็ง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จว.ป.น.

แจ้งหน่วยกำลังในพื้นที่ ให้เพิ่มมาตรการระวังป้องกัน โดยพิจาณาตั้งด่านลอย/จุดตรวจในพื้นที่ล่อแหลม เพิ่มการลาดตะเวนบนถนนสานหลัก และสายรอง หากตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือข่าวสารความเคลื่อนไหว รายงานให้ ศปก.อ.โคกโพธิ์ ทราบโดยด่วน(073-431937)