ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี ละครประกอบแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร”
…..วันนี้ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” โดยมี พลเอกสุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

…..สำหรับการแสดงละครแสง เสียง “เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล นายอำเภอประจันตคาม รับบท เจ้าเมืองอวัธยะปุระ นางศุทธิกาญน์ วงศ์สถิตจิรกาล ภริยานายอำเภอประจันตคาม รับบท พระมเหสี เจ้าเมืองอวัธยะปุระ นายวัลลภ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี รับบท พระปรีชากลการ นางเพ็ญนภา ประวัติวงศ์ ภริยานายอำเภอกบินทร์บุรี รับบท ภริยาพระปรีชากลการ นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี รับบท เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) นางสาวฆนีรส โพธิ์เจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี รับบท ภริยาเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี รับบท พระยายมราช (แบน) ร่วมแสดงด้วย
…..เรื่องราวการแสดงเล่าถึงประวัติความเป็นมาและความเจริญรุ่งเรือง ของเมืองปราจีนบุรี “สมัยอาณาจักรทวารวดี” การแสดงเกี่ยวกับการสู้รบในประเทศกัมพูชาตั้งแต่รัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึง รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี มีพระยายมราช (แบน) ซึ่งเป็นต้นตระกูลของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรร่วมรบด้วย การแสดงเกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) เจ้าเมืองพระตะบองคนสุดท้ายที่ขึ้นกับสยาม ได้นำครอบครัวและราษฏรอพยพจากเมืองพระตะบองมาจนถึงเมืองปราจีนบุรี หลังจากที่สยามได้เสียดินแดนเมืองพระตะบอง ศรีโสภณ และเสียมเรียบให้กัมพูชา (ฝรั่งเศส) การแสดงเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของเหมืองทองที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และวิธีการทำเหมืองทองในยุคนั้น ซึ่งมีพระยาปรีชากลการเป็นผู้ดูแล ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวประชาบริเวณโดยรอบเหมืองทอง และการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของจังหวัดปราจีนบุรีในยุครัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน โดยได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปราจีนเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมาก
/////สำนักงานประชาสัมพันธ์ปราจีนบุรี