"ผู้ช่วย ผบ.ตร.เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 !! วันนี้ ( 11 เม.ย.62 ) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร  เพราะสุนทร  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธาน, พล.ต.ต.กรไชย  คล้ายคลึง รอง ผบช.ภ.1, พล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ ผบก.ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 พ.ต.อ.ฉลอง  สุขจันทร์  รอง ผบก.ภ.จว. พระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการระดมกวาดล้างอาชญากรรม มีข้าราชการตำรวจระดับผู้กำกับ สารวัตรใหญ่ สารวัตร ทุกสถานีในสังกัดตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา ทหาร  กต.ตร. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครและมูลนิธิต่างๆ รวม 545 คน รถยนต์ 55 คัน จักรยานยนต์...
จังหวัดหนองคาย เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และโครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานหน้าศูนย์ OTOP ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองหนองคาย นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดหนองคาย และโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ 2562 นอกจากนี้ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ยังได้ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคายจัดทำโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่บริเวณจุดบริการหน้าศูนย์ OTOP ถนนมิตรภาพ อำเภอเมืองหนองคาย เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถประเภทอื่น ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเส้นทาง โดยมีคณะครู นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.30-00.30 น. นางสาววรางคณา ศิลปกิจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดหนองคาย ได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกำหนดช่วงรณรงค์ระหว่างวันที่...
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 . นายแพทย์พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความพร้อมการจัดบริการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รณรงค์ลดการบาดเจ็บจากทางถนน เน้นใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเข้มงวด ให้ความรู้ อสม. ประชาชน และนักเรียน เข้าใจ ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ มีนายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายแพทย์อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์พร้อมคณะแพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับ . รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นอกจากนี้ยังสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับด่านชุมชน เน้นการชะลอความเร็วของรถ เพื่อลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิต หากพบผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราให้ดำเนินการมาตรการยึดกุญแจรถ กับตัว และให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมรถโรงพยาบาลรับผู้บาดเจ็บและบุคลากรด้านการรักษาผู้บาดเจ็บ พร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เจาะเลือด ตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ และสั่งการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาประจำห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด สำรองเตียง สำรองยาเวชภัณฑ์ สำรองเลือด ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ประชาชนที่ประสบเหตุหรือพบเหตุโทรสายด่วน 1669 จะมีรถพยาบาลฉุกเฉินออกให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง . โกเมศ ช่วยบุญ...
ร้อยเอ็ด»สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy) เมื่อเวลา 11.39 น.วันที่(11 เมษายน 2562)นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางสาวจุไรลักษณ์ แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จนท.สสอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดชี้แจงผอ.รพ.สต.บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ กล่าวรายงาน ในวาระ การประชุมอสม.ประจำเดือนเมษายน 2562 มีอสม.เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนมากพร้อมต้อนรับพร้อมประธานอสม,อคส,เจ้าหน้าที่เข้ารับฟังท่านสสอ.ร่วม รวมพลัง อสม.เคาะประตูบ้านสงกรานต์ปลอดภัย จากอุบัติเหตุทั้งไปและกลับ ที่ตำบลสะอาดสมบูรณ์และทุกตำบลฯได้รับฟังนโยบายอย่างตั้งใจเป็นอย่างดี#ตามแผนงานการประชุม *แผนออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)# ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด //////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว สื่อ ฯอสม.สสอ.รอ.-4.0.101
"กอ.รมน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์!!นำถุงยังชีพ"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"มอบให้ผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นกำลังใจ เนื่องในวันสงกรานต์!! เมื่อวันที่ 11 เม.ย.62 เวลา15.30 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย นายณัฐกิจ สมานมิตร กรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำถุงยังชีพจาก"มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ"โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณเข้าเยี่ยม นาง เนาะ รอดเทียน บ้านเลขที่ 792 หมู่ 7 ตำบล อ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงครอบครัวเป็นชาวมุสลิม และเป็นผู้สูงอายุซึ่งป่วยมาเป็นเวลานานมีบุตรชายคอยดูช่วยเหลือ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจเนื่องในวันสงกรานต์ 2562!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!! #############################
ร้อยเอ็ด»สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy) เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่(11 เมษายน 2562)นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางสาวจุไรลักษณ์ แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จนท.สสอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดชี้แจงผอ.รพ.สต.บ้านนาโพธิ์ กล่าวรายงาน ในวาระ การประชุมอสม.ประจำเดือนเมษายน 2562 มีอสม.เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนมากพร้อมต้อนรับพร้อมประธานอสม,อคส,เจ้าหน้าที่เข้ารับฟังท่านสสอ.ร่วม รวมพลัง อสม.เคาะประตูบ้านสงกรานต์ปลอดภัย จากอุบัติเหตุทั้งไปและกลับ ที่ตำบลนาโพธิ์ และทุกตำบลฯได้รับฟังนโยบายอย่างตั้งใจเป็นอย่างดี#ตามแผนงานการประชุม *แผนออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)# ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด //////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าวพ สื่อ ฯอสม.สสอ.รอ.-4.0.101
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 3 โดยนายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารฯ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดชัยนาท จังหวัดอุทัยธานี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง คณะผู้บริหารในเขตสุขภาพที่ 3 ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้อาวุโส ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราคลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารฯ ขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง ขอขมาในสิ่งที่อาจได้ล่วงเกินไปในปีที่ผ่านมา
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรร่วมกับหลายหน่วยงานระดมกำลังปล่อยแถวป้องกันอาชญากรรมและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2562 เวลา 14.00 น.พล.ต.ต.สุกิจ สมณะ รอง ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย นาย วิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพิจิตร พล.ต.ต.ธวัชชัย มวญนรา ผบก.ภ.จว.พิจิตร พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พิจิตร และรอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร ผู้แทนป้องกันจังหวัดพิจิตร ปลัดอำเภอเมือง พิจิตร ผู้แทนนายอำเภอเมือง พิจิตร หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.จว.พิจิตร จนท.ตร.พฐ.จว.พิจิตร ตม.จว.พิจิตร ส.ทท.2 กก.3 บก.ทท.2 (นครสวรรค์) ประจำจังหวัดพิจิตร และ จนท.ตร.ส.ทล.5กก.1 บก.ทล.(เพชรบูรณ์) ประจำจังหวัดพิจิต ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติดและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ...
ร้อยเอ็ด»สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ดออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)   เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่(11 เมษายน 2562)นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นายวีระศักดิ์ จรบุรมย ์ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด,นางสาวจุไรลักษณ์ แสนจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จนท.สสอ.อำเภอเมืองร้อยเอ็ดชี้แจงผอ.รพ.สต.บ้านเมืองทอง กล่าวรายงาน ในวาระ การประชุมอสม.ประจำเดือนเมษายน 2562 มีอสม.เข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนมากพร้อมต้อนรับพร้อมประธานอสม,อคส,เจ้าหน้าที่เข้ารับฟังท่านสสอ.ร่วม รวมพลัง อสม.เคาะประตูบ้านสงกรานต์ปลอดภัย จากอุบัติเหตุทั้งไปและกลับ ที่ตำบลเมืองทอง และทุกตำบลฯได้รับฟังนโยบายอย่างตั้งใจเป็นอย่างดี#ตามแผนงานการประชุม *แผนออกขับเคลื่อน อสม/อสค/ชี้แจง พรบ.อสม.ว่าด้วยการเงินค่าป่วยการฯระเบียบ แนวทางในการปฎิบัติงานและ(Health Literacy)# ณ หอประชุมเอนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด //////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว สื่อ ฯอสม.สสอ.รอ.-4.0.101•
พะเยา เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์และปล่อยแถวกวาดล้างเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. หน้าสถานีตำรวจ ทางหลวง 5 กก 5 พะเยา ตำบลซำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ยานพาหนะผ่านไปมา พร้อมกับอำนวยความสะดวก ในการตรวจเช็ค ยานพาหนะ ที่ขับขี่ให้มีความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะเดียวกัน ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา พล.ต.ต. อดุลย์ ดรุณเพท ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาพร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ร่วมทำการปล่อยแถว ตำรวจทหาร ฝ่ายปกครอง ชรบ กว่าร้อยนาย เพื่อ อำนวยความสะดวก กวดขัน และกวาดล้าง อาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นี้ด้วย

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30.3 ° C
30.3 °
30.3 °
61 %
1.8kmh
98 %
เสาร์
29 °
อาทิตย์
39 °
จันทร์
39 °
อังคาร
36 °
พุธ
34 °

ได้รับความนิยม