วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ จังหวัดตราด คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน เขต 10 ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายวีระ ฤกษ์วานิชกุล นายอำเภอเมืองตราด ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามสอบถามความคืบหน้าของโครงการฯ ณ จุดต่างๆ ดังนี้ - จุดที่ 1 บ้านหนองคันทรง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด เยี่ยมชมโครงการปรับปรุงอาคารร้านค้าชุมชนฯ - จุดที่ 2 บ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยหมู่บ้านนี้ดำเนินโครงการชุมชนนวัตวิถี มหัศจรรย์ธรรมชาติป่าชายเลนท่าระแนะ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะฯ ได้รับฟังปัญหาจากประชาชน ในเรื่องพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ถนนเลียบชลประทานชำรุดเป็นอุปสรรคในการขนส่งสินค้าเกษตร ปัญหาการขาดแคลนช่างดำเนินการเขียนแบบและตรวจรับงานโครงการฯ และปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ทำการประมงของชาวประมงพื้นบ้าน
สสจ.พิษณุโลกพร้อมทีมงานเข้าให้ความช่วยเหลือวเด็กหัวเล็กที่เป็นข่าว วันที่ 29 ตุลาคม 2561 นพ ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นำทีมโรงพยาบาลพุทธชินราช ประกอบด้วย รองฝ่ายการแพทย์ ทีมหมอครอบครัว ลงเยี่ยม พร้อมทีมสาธารณสุขอำเภอเมือง โดยข้อมูลจากการซักถามผู้ปกครองของผู้ป่วย มีรายละเอียดว่า มารดาเป็นโรคไข้เลือดออก ก่อนที่จะตั้งครรภ์ 6 เดือน ซึ่งการวินิจฉัยไม่ได้ระบุชนิดของเชื้อที่เป็นสาเหตุ และการฝากครรภ์ก็ฝากกับคลินิกเอกชน ซึ่งขณะตั้งครรภ์ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ จากเอกสารการฝากครรภ์ จนกระทั่งคลอดบุตร และพบว่าพยาบาลได้แจ้งว่าลูกมีศรีษะที่เล็ก และลูกมีความผิดปกติเกิดขึ้นมาแต่กำเนิด การรักษาจาก รพ.พุทธชินราชในระยะแรก ก็ให้การดูแลมาโดยตลอด แต่อาการไม่ดีขึ้น จนได้ศึกษาหาทาง จนกระทั่ง มีการไปตรวจรักษา รับยาจากคลินิกอาจารย์แพทย์ ณ จังหวัดขอนแก่น ได้รับยามารับประทานพบว่าอาการผู้ป่วยดีขึ้น แต่การรับยาจากคลินิกเอกชนต้องจ่ายเงินทั้งหมดเอ ซึ่งยาบางตัวทราบว่าเป็นยาที่สั่งมาจากต่างประเทศ ครั้งละประมาณ 2-3 หมื่นบาท เดือนหนึ่งประมาณ 1-2 ครั้ง ภายหลังได้นำมาปรึกษาแพทย์ที่ รพ พุทธชินราช ก็จะได้รับยาบางตัวที่ทางโรงพยาบาลมีใช้ ยกเว้นตัวบางตัวไม่มีก็ต้องไปซื้อจากทางคลินิกที่ขอนแก่น เหตุนี้เองทำให้ค่าใช้จ่ายสูงในยาที่ต้องหาเอง ซึ่งวันนี้ ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำความเข้าใจถึงขั้นตอนบริการ และสิทธิบัตรทอง ตลอดจนมอบหมายทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพุทธชินราช ที่ได้ให้การดูแลอยู่แล้วมาอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นเพียงยาพิเศษบางตัวที่ไม่มีใช้ในโรงพยาบาล...
ชัยภูมิ เครือข่ายครูผู้บริหารโรงเรียนชัยภูมิร้องผู้ว่าสั่งสอบการโยกย้ายไม่เป็นธรรม หลังพบขั้นตอนการดำเนินการอนุมัติพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน ของ กศจ.ชัยภูมิ บางส่วนทำข้าราชการครู รองผอ.เสียโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ ขัดหลักธรรมาภิบาล ไม่เกิดความเท่าเทียมและได้ความเป็นธรรม!!! ชัยภูมิ เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 ต.ค.61 ขณะที่จ.ชัยภูมิ ได้มีตัวแทนเครือข่าย ข้าราชการครูผู้บริหาร ทั้งจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ( สพม.30 ) และ ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.30 ชมรมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพม.30 นำโดย นายศราวุธ สิงหาราโท กรรมการบริหาร สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ประธานสาขา สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) นายปรีชา เคนชมภู ประธานพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สาขาชัยภูมิ) ได้เดินทางเพื่อขอเข้าพบขอความเป็นธรรมในการพิจารณามติที่ประชุม กศจ.ชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 25 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาอนุมัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (สพม.30)...
พิจิตร........นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อนำนโยบายการดำเนินงาน ข้อราชการที่สำคัญไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ และนำหน่วยบริการของส่วนราชการไปให้บริการ และให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ณ วัดนิยมราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
พิจิตร........นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีสัญจรผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 67 โดยมีหน่วยที่เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ด้านผู้สูงอายุ และเครือข่ายผู้สูงอายุคุณธรรมจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมและร่วมรับฟังการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 4 กลุ่มเครือข่าย ได้แก่มิติด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม ณ วัดพระพุทธบาท เขาทรายอำเภอทับคล้อ นกพิราบศูนย์ข่าวพิจิตร / ภาพข่าว ณ ดุ่ย
พะเยา...นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่จังหวัดพะเยา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย วันนี้ (29 ต.ค.61) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดพะเยา โดยช่วงเช้า เวลา 09.00 น. นายกรัฐมนตรีได้เข้าสักการะพระเจ้าตนหลวง ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา ซึ่งพระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขนาดใหญ่ที่สุดในล้านนา และเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั่วไป โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา ก่อนที่จะเดินทางไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีมอบสมุดประจำตัว ผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ราษฎร รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน และโครงการตามแนวทางประชารัฐ พร้อมพบปะกับประชาชน และเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ รวมถึงศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรัง ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาด้วย โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีและคณะระหว่างลงพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานในจังหวัดพะเยา คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปยังศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา...
#อำลาธงชัยเฉลิมพลทหารกองปลดประจำการ .พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานพิธีการสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ของทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นหน่วยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 17 กองพันสวนสนามเพื่ออำลาธงชัยเฉลิมพล ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
จ.พิษณุโลก พบสองแม่ลูกแสนลำเค็ญพิการ เก็บของเก่าขายปะทังชีวิต มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะที่ยากจน วันจันทร์ที่ 29  ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. #ชมรมจิตอาสาพัฒนาสังคมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย #หนังสือพิมพ์เสียงมหาชน และ #รายการมุมชีวิต ได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลอรัญญิก เพื่อเข้าไปให้การช่วยเหลือครอบครัวของ #นางลัดดา จันอินทร์ อายุ 79 ปี พักอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 401/22 หมู่ที่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีร่างกายที่พิการขา เวลาจะเคลื่อนตัวไปไหนมาไหน หรือหยิบจับอะไรก็ต้องคลานไป สาเหตุเกิดจากโรคเบาหวานกินกระดูก พักอาศัยอยู่กับลูกสาว และหลาน รวม 3 คน ส่วนสามีเสียชีวิตไปนานแล้ว มีอาชีพเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน มีรายได้หลักจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ สภาพบ้านก็ชำรุดทรุดโทรม มีน้ำท่วมขังตลอดเวลา ที่ดินที่ปลูกบ้านอาศัยอยู่ก็เป็นของหลวง มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และมีฐานะที่ยากจน ล่าสุดมีหลายหน่วยงานได้นำสิ่งของต่างๆ จำนวนมากมามอบให้ ประกอบด้วย...#ร้านดวงดี ศูนย์รวมพระเครื่อง พระบูชา โดย #คุณพชธกร สนประเทศ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
ทหาร ฉก.ทพ 3104 นรข.เชียงราย ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 14 ล้านเม็ด ด้านชายแดนเชียงของ ///////////////////////////// ภารกิจชุดทหาร ฉก.ทพ.31 ตั้งแต่ 24-29 ต.ค.61 โดยทางเจ้าทหาร ร้อย.ทพ.3104ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ชายแดนติดกับ สปป.ลาว บริเวณ บ.แจมป๋อง (PC 560303) หมู่ ๑ ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย จึงได้จัดชุดกำลังพล จำนวน ๑ ชป. ร่วมกับ นรข.เขตเชียงราย ทำการลาดตระเวนและซุ่มโจมตี บริเวณดังกล่าว จนมาถึงเมื่อวันที่ 29 ต.ค.61 เวลา 02.00 น. เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพบ รถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน วิ่งเข้ามาในพื้นที่จุดได้วางกำลังไว้ เจ้าหน้าที่จึงได้ออกมาจากบริเวณที่ซุ่มเพื่อแสดงตัวเพื่อขออนุญาตตรวจค้นรถเป้าหมาย ขณะที่แสดงตัวเข้าตรวจค้น ผู้ต้องสงสัยได้หยุดรถแล้วเปิดประตู วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าข้างทางอาศัยความความมืดสามารถหลบหนีไปได้ หลังจากการตรวจค้นอย่างละเอียด ได้ตรวจยึด รถยนต์ จำนวน 2 คัน 1.รถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ แคบ รุ่นดีแม็ค สีดำ ทะเบียน...
ยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ กวาดรางวัลยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย" นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์แสดงความยินดีกับทีมสโมสรยกน้ำหนักเทศบาลนครนครสวรรค์ ในโอกาสเข้ารายงานผลการเข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 10-15 พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผลการเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย 1. นายศราวุธ อิสระ รุ่น 77 กก. ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 2. นางสาวสุภัชชา หัสดงค์ รุ่น 63 กก. ได้รับรางวัล 2 เงิน 1 เหรียญทองแดง 3. นางสาววรรณวิษา หนูสม รุ่น 69 กก. ที่ปจได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ปัจจุบันศึกษาอยู่ โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 4....

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
few clouds
38.9 ° C
38.9 °
38.9 °
29 %
4.8kmh
20 %
พฤหัส
35 °
ศุกร์
40 °
เสาร์
41 °
อาทิตย์
40 °
จันทร์
42 °

ได้รับความนิยม