"Biometrics เจ๋ง !!! จับพิรุธ 2 ต่างชาติติด Blacklist เปลี่ยนชื่อและหนังสือเดินทาง เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทย!! ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย โดย พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ สตม. โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ดำเนินการตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีหมายจับตำรวจสากล หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการเข้ามาของหญิงต่างด้าวในคราบนักท่องเที่ยวเพื่อลักลอบค้าประเวณีในแหล่งท่องเที่ยว ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยวันนี้ (25 ต.ค.62) พล.ต.ต.พรชัย ขันตี รอง ผบช.สตม. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พีรวัส บุญลอย ผบก.ตม.6, พ.ต.อ.อรุษ แสงจันทร์ รอง ผบก.ตม.6 แถลงข่าวการจับกุมคดีคนร้ายต่างชาติ รายสำคัญ และคดีที่น่าสนใจในห้วงเดือน ต.ค.2562 ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการตรวจสอบบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยระบบ Biomatrics พบคนต่างด้าวจำนวน 2 ราย เป็นบุคคลซึ่งถูกขึ้นบัญชีบุคคลต้องห้าม หรือ...
กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลต้นแบบเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้จริงรู้ลึก และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตนเอง และ ครัวเรือน จนประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตร เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการดำเนินชีวิตตามหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เช่น นายคำพันธ์ เหล่าวงษี ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ศูนย์กสิกรรมมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายธีระ วงษ์เจริญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) อ.เมือง จ.จันทบุรี นายบุญส่ง มาตขาว ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านนายบุญส่ง มาตขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพัฒน์ อภัยมูล ปราชญ์เกษตรอินทรีย์แห่งบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ นายมโน ชำนาญกิจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมธรรมชาติไทย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช นายสุพจน์ โคกมณี ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ติดตามรับชมได้ในรายการเกษตรสนามเป้า ทาง ททบ. 5 และชมย้อนหลัง ใน youtube และ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน...
วันที่ 18 เมษายน 2563 จังหวัดนครสวรรค์ มีข่าวดีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หายกลับบ้านได้อีก 1 รายเหลือรักษาที่โรงพยาบาลแค่ 5 ราย ซึ่งทั้งหมด 9 ราย หายจนกลับบ้านได้ 4 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาล อีก 5 ราย
จันทบุรี/ธนาคารออมสิน ( สำนักงานใหญ่ ) จัดงาน ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย ที่จังหวัดจันทบุรีให้โอกาสผู้ยากไร้ คนยากจน และ ผู้ขาดโอกาสเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ บริเวณลานต้นโพธิ์ ข้างสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ได้จัดงาน ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ นาย เทิดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ร่วมเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการให้ความรู้ แล บริการแก่ประชาชนในการเข้าถึงโครงการประชารัฐของรัฐบาล การให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการลงทุน เพื่อประกอบอาชีพสร้างรายได้ การเข้าถึงแหล่งทุน และธุรกรรมทางการเงินแก้ปัญหาหนี้สินของผู้มีรายได้น้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจน ให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ และเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และ SMEs ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการของชุมชนและสังคม อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ธนาคารออมสินจึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ทั้งนี้ “ตลาดนัดประชารัฐออมสิน ทั่วถิ่นไทย” ในปี 2562 นี้จัดที่จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดแรก ธนาคารออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะส่งผลให้ชุมชนในระดับฐานรากมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงสร้างความสุขให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง...
ร้อยเอ็ด - ชาวต่างชาติเลื่อมใสศรัทธาพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาธรรม ๛ วันศุกร์ที่(๒๖ เมษายน ๒๕๖๒)เมื่อเวลา ยามค่ำพระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ นำพาญาติโยมจากจังหวัดอุดรธานี และจากต่างประเทศ มาสรงน้ำขอพร และรักษากระดูกด้วยน้ำมันว่านอาคม ณ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นผู้บริกรรมคาถาพระพุทธคุณประกอบไปด้วยการสวดและสรงน้ำพระนาคปรก ก่อนเดินทางกลับรับ วัตถุมงคล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อ ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจาก พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วย,เมตตาธรรม อนุเคราะห์ รักษากระดูกให้ชาวต่างชาติ ที่มีจิตศรัทธาอีกด้วยถือได้ว่า ได้ทั้งบุญกุศลอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ สุขถึงธรรม สุขถึงใจ.สาธุ๛ ////////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว สื่อฯสำนักข่าว,ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
ข่าว«:» ภาพ»อี๊ฟ กัญธนา »ศรีไพร ทูลธรรม«»ทีมโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า คว้าแชมป์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในการประกวด "พลาญชัย Cove Dance Festival” ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่(12 มิถุนายน 2562) เวลา 17.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดการเต้นประกอบเพลง “พลาญชัย Cove Dance Festival” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ เวทีเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภายใต้การนำของ ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และคณะกรรมการผู้ดำเนินงาน จัดโครงการประกวดเต้น "พลาญชัย Cover Dance Festival ครั้งที่ 1 ขึ้นใน ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ...
https://youtu.be/pCAGCvFt4yc (คลิป) ตร.แม่สาย จับ 2 หนุ่มชาวเมียนมา แก๊งขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติ ท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ///////////////////////////////////////////////// เมื่อวันที่ 19 เม.ย.63 เวลา 09.00 น.พ.ต.อ.เอกณสันต์ ศรีสองเมือง ผกก.สภ.แม่สาย พ.ต.ท.ชาญพิสุทธิ์ ณัฐพงษกรณ์ รอง ผกก.ป.สภ.แม่สาย พ.ต.ท.เทคนิค จันสี รอง ผกก.สส.สภ.แม่สาย นายสุเมธ นันทะเขต ปลัดป้องกันอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ม.3 ฉก.ม.2 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.แม่สาย ได้ร่วมกันแถลงข่าวจับ 2 หนุ่มชาวเมียนมา แก๊งขบวนการโจรกรรมรถข้ามชาติ ก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฏหมายท้าทาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ของทางการไทย สืบเนื่องเมื่อรุ่งเช้าของวันนี้ เวลา 03.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สาย ได้ออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และเหตุลักจักยานยนต์ตามที่ได้รับแจ้ง ซึ่งในขณะนั้นได้พบ 2 ชายฉกรรจ์ ต้องสงสัยท่าทางมีพิรุษ...
จังหวัดนราธิวาส จับมือผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอสุไหงโก-ลก เตรียมความพร้อมเป็นสถานที่รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นก่อนกลับบ้าน ลดความแออัดในโรงพยาบาล นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่ในการรองรับผู้ป่วย COVID - 19 ว่า จะมีการจัดเตรียมสถานที่ดูแล (Local Quarantine) เพื่อรองรับผู้ป่วยเพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้ทุกอำเภอได้มีการจัดสถานที่รองรับไว้แล้ว จำนวน 29 แห่ง รองรับได้ 1,025 คน มีผู้เข้าพัก 138 คน และยังได้เปิดรับสมัครโรงแรมที่สนใจเข้าร่วมใช้สถานที่รองรับผู้ป่วยในระยะพักฟื้นก่อนกลับบ้าน เพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ที้งนี้ ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว จะถูกย้ายมารักษาตัวต่อที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสที่ 1 และเมื่ออยู่ในระยะพักฟื้นจะสามารถเข้าพักในโรงแรมซึ่งจัดเป็นสถานที่รองรับได้ เป็นการพักฟื้นก่อนกลับบ้าน ซึ่งเป็นการดำเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยยืดระยะเวลารักษาผู้ป่วยเป็นเวลา 28 วัน เพื่อไม่ให้ประชาชนมีความตระหนก แต่ต้องมีการทำความเข้าใจแก่ประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาดูแลระบบสุขภาพให้ถูกต้องตามหลักอนามัยทั้งก่อนและหลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยผู้ป่วยจะต้องพักอยู่ในห้องเท่านั้น และมีการบริการอาหารและน้ำจากหน่วยงานในพื้นที่ ด้านนายแสงทอง ปรีชาวุฒิเดช ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดนราธิวาส และเจ้าของโรงแรมฮาวายในอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในสถานการณ์ที่ COVID - 19 กำลังระบาดอย่างหนัก ทำให้โรงแรมต้องปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามสถานการณ์ เมื่อได้รับการประสานจัหวัดนราธิวาสให้เข้าร่วมเป็นสถานรองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น จึงมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนห้องว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นสถานที่พักของผู้ป่วยระยะพักฟื้น...
"กรมราชทัณฑ์แจ้งเหตุ ผู้ต้องขังหลบหนี เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร!! วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เกิดเหตุผู้ต้องขังหลบหนีทราบชื่อคือ น.ช.ไพรทิว ภูมิภู ผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์ กำหนดโทษ 2 ปี เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก่อเหตุหลบหนีขณะออกทำงานภายนอกเรือนจำ โดยคาดว่าผู้ต้องขังน่าจะหลบหนีและซ่อนตัวบริเวณชุมชนแถววัดเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรมราชทัณฑ์จึงได้ประสานขอกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส.น.ทุ่งสองห้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือในการติดตามจับกุมและนำกำลังปิดล้อมพื้นที่ต้องสงสัยอย่างเร่งด่วน กรมราชทัณฑ์ขอเรียนให้ทราบว่า การที่ผู้ต้องขังหลบหนีระหว่างคุมขังนั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อีกทั้ง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลบหนีหรือให้การสนับสนุนในการหลบหนี หรือให้ที่พักอาศัยจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกัน จึงขอความร่วมมือจากญาติและบุคคลใกล้ชิดของผู้ต้องขังเกลี้ยกล่อมขอให้เข้ามอบตัว และหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 081-899-8416 ได้ตลอด 24 ช.ม. โดยทางเรือนจำ มีรางวัลการแจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การจับตัวผู้หลบหนีได้ จำนวน 30,000 บาท!! ################################
จังหวัดนครสวรรค์เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ฯ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 โดยมี นายวีระกร คำประกอบ สส.นครสวรรค์ เขต 2 ประธานอำนวยการแข่งขัน ฯ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ - ผู้จัดการทีมเรือ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเปิดการแข่งขัน ซึ่งการแข่งขันเรือยาวแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือยาวใหญ่ 55 ฝีพาย จำนวน 6 ลำ ได้แก่ เรือพญาชาละวัน จังหวัดพิจิตร - เรือเจ้าแม่ประดู่ทอง จังหวัดชลบุรี - เรือเทพสุริยะ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
broken clouds
28.1 ° C
28.1 °
28.1 °
74 %
5kmh
54 %
จันทร์
29 °
อังคาร
36 °
พุธ
35 °
พฤหัส
36 °
ศุกร์
37 °

ได้รับความนิยม