ข่าว –  ถ่อเรือชมบัว “สามร้อยยอด” สะพรั่งรับปีใหม่ วันที่ 17 ธันวาคม 61 นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมบึงบัวธรรมชาติพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่ชุ่มน้ำหรือแรมซ่าไซด์ที่มีความสำคัญระดับโลก บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด ได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ที่ผ่านมา หลังจากอุทยานฯปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมสะพานเส้นทางธรรมชาติ โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมตามอัตราที่กำหนด และก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 2562 อุทยานฯจะเปิดให้ประชาชนในพื้นที่รับจ้างถ่อเรือเพื่อชมบึงบัวที่บานสะพรั่งรวมทั้งพืชพรรณไม้น้ำตามธรรมชาติและการหากินของนกอพยพ นกประจำถิ่น โดยในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ อุทยานฯจะเชิญผู้ประกอบการรับจ้างถ่อเรือจำนวน 15 ราย ประชุมเพื่อวางมาตรการด้านความปลอดภัยทุกลำจะต้องมีเสื้อชูชีพ ค่าบริการที่เป็นธรรม มีระยะเวลาให้บริการที่เหมาะสม จากนั้นจะกำหนดสถานที่ให้เรือทุกลำรอรับนักท่องเที่ยวบริเวณหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และอีกจัดจะให้นักท่องเที่ยวทดลองนั่งเรือเพื่อไปชมเกาะมอญ ซึ่งขณะนี้ยืนยันว่าระดับน้ำในบึงบัวมีความสูงเฉลี่ย 1.40 เมตร ถือว่าพ้นจากภาวะวิกฤตภัยแล้งและมีความสวยงามช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยเฉพาะบัวหลายสายพันธ์เริ่มฟื้นตัว คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปพักผ่อนจำนวนมาก “ นายรุ่งโรจน์ กล่าว. อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน หัวหิน/ประจวบฯ
เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินหน้าเชิงรุก เน้นพัฒนาและบูรณาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต . ว่าที่ร้อยโทโฆษิต กัลยา ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 กล่าวหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นเขตสุขภาพจิตที่ 2 ว่า ประชาชนมีแนวโน้มการเจ็บป่วยและปัญหาสุขภาพจิตสูงขึ้น ต้องได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด ปี 2562 เน้นส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ทั้ง 4 มิติ คือ ส่งเสริม ป้องกัน บำบัด และรักษา จึงต้องการสื่อสารความรู้ที่ถูกต้อง ผ่านบุคคลหรือสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันทุกกลุ่มวัย เกิดทักษะ สร้างสติ และการสร้างสุขกับประชนชน ในการบริโภคสื่อทุกชนิด รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน . ณัฐวัฒน์​ ราช​ประสิทธิ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ต้องอาศัยกลวิธีดำเนินงานต่างๆ ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เชิงรุก การพัฒนาระบบการสื่อสารความรู้ด้านสุขภาพจิต รวมทั้งประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ควบคู่กับการจัดการและพัฒนาปัญหาสุขภาพจิต เน้นพัฒนาและบูรณาการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพจิต โรคเครียด โรคซึมเศร้า ปัญหาเด็กติดเกมส์ และปัญหาการฆ่าตัวตาย . โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.19 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดร้านอภัยภูเบศร โดยสวัสดิการร้านค้า โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ ของเขตสุขภาพที่ 3 และเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้เป็น 1 ใน 13 โรงพยาบาล ที่ให้เปิดบริการ “ร้านอภัยภูเบศร” ขึ้น สำหรับร้านอภัยภูเบศร เป็นสวัสดิการร้านค้าภายในในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ด้วยธุรกิจและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี รองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีมาตรฐาน และได้รับบริการข้อมูลข่าวสารด้านสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ อันจะส่งผลให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรที่ถูกต้อง และมีการใช้สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ภายในงานมีคณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ ประชาชน และสื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
@นครสวรรค์ แง๊ะ... เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในการจัดการระบบสารสนเทศจังหวัด # วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในด้านการจัดทำระบบสารสนเทศจังหวัดประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศของจังหวัดให้มีความถูกต้อง ทันสมัย พร้อมใช้งาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ซึ่งระบบสารสนเทศที่ดำเนินการในปี62 นี้คือการจัดทำระบบภูมิศาสตร์ (GIS) การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน การพัฒนาช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนด้วย CIA โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจาก 15 อำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด รวม 31 คน เข้าร่วมฯ ??ภาพ/ข่าว โดย โสภี บุญศิริ สถานีข่าว CNSนครสวรรค์ รายงาน??
นักแสดง-คนใจกุศลร่วมเดิน-วิ่่งช่วย 17 รพ.คึกคัก P***นักแสดงและผู้ใจกุศลร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งมินิมาราธอน “ก้าวด้วยธรรม เพื่อ 17 โรงพยาบาล” คึกคักกว่า 1 หมื่นคน นำรายได้มอบ 17 โรงพยบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในถิ่นห่างไกล และจัดหาอุปกรณ์การแพย์ที่ขาดแคลน P****เมื่อเช้ามืดวันที่16 ธ.ค. 2561 นายจรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรมการกองทุนเพื่อผู้ปวยและโรงพยาบาล ในนามมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน "ก้าวด้วยธรรม"เพื่อมอบเงินให้โรงพยาบาล17 แห่ง” ที่วัดวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนนอก โดยโรงพยาบาลทั้ง 17 แห่ง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงสร้างเพื่อมอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ P****กิจกรรมเดิน-ว่ิงการกุศลครั้งนี้แบ่งออกเป็นองค์ต่างๆ องค์ที่ 1 ถึง องค์ที่ 17 เพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลบุญถึง 18 องค์ โดยเริ่มกิจกรรมยง่ิใหญ่ในช่วงเช้าอากาศยามเช้าเป็นใจให้ชาวเดินและวิ่ง มีลมหนาวอ่อนๆ อากาศดีมากไม่ร้อน จำนวน นักวิ่ง นักเดิน ได้มาถึงบริเวณจุดสตาร์ทตั้งแต่เวลา เวลา 04.00 น....