หนองคาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นโครงการทางเลือก เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพมั่นคงยั่งยืน วันที่ 5 เมษายน 2562 ที่แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ บ้านน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนาจังหวัดหนองคาย โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวต้อนรับ มีนายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดหนองคาย กล่าวรายงานรายงาน และนายสุรศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก สำหรับโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เป็นโครงการทางเลือก เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และมีอาชีพมั่นคงยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูหนาวนาปรังและลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานหรือเขตพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีความเหมาะสมและมีแหล่งน้ำตลอดฤดูกาลเพาะปลูก จำนวน 33 จังหวัด ซึ่งจังหวัดหนองคายเป็น 1 ในจังหวัดเป้าหมาย 33 จังหวัดทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สำรวจความต้องการและรับสมัครเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 25...
(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ขอเชิญชวนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ปี 2562”) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลาบ่ายสองโมง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) จัดงานแถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ กับ “เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ปี 2562” ณ บริเวณห้องโถงใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว 3 ท่าน คือ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมกันแถลงข่าว เทศกาลสงกรานต์ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562” โดยมุ่งเน้นให้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่กับประเทศไทย การจัดแถลงข่าวครั้งนี้ เพื่อต้องการกระจายนักท่องเที่ยว เดินทางไปเที่ยวจากเมืองหลักและเชื่อมไปเมืองรองและคาดว่าช่วงวันหยุดยาว “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ปี 2562” จะมีเงินสะพัดประมาณ 20,980 ล้านบาท...
น้ำตกโตน แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ธารน้ำใสมรกต เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ วันที่ 5 เมษายน 62 เวลา 9.00 น ที่น้ำตกโตน บ้านหินลูกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่น้ำตกโตน โดยมีนายนิรันดร์ ปราบอักษร อำเภอเขาพนม เป็นประธานในพิธีเปิด นายวัชราวุธ ชัยชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และชาวบ้าน ตำบลโคกหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งน้ำตกโตนนั้น เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและสัมผัสเล่นน้ำอย่างไม่ขาดสาย มีศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากในแต่ละปี เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและสำคัญในเชิงการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง และปัจจุบันได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกโตนในหลายๆด้าน เช่น จะเป็นศาลาที่พัก ห้องน้ำ ที่จัดสำหรับนั่งพักผ่อน จุดเซลฟี่ จัดสวนหย่อม และจัดซุ้มสวยงาม น้ำตกโตนซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น นายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอเขาพนม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำตกโตนเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวย เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวชุมชนอันจะนำมาสู่การพัฒนารายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม น้ำตกโตนแห่งนี้ มีพื้นที่เป็นแหล่งเล่นน้ำที่เป็นลำคลองที่มีความยาวมากกว่า 6...
วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น นายพจน์ หรูวรนันท์ นายอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้ นายวิมาน สุขขวัญ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายอนุชา อินทรเทศ ปลัดอำเภองานอำนวยความเป็นธรรม และสมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.เมืองพิจิตร ที่ 1 ในฐานะครูฝายมีชีวิต ไปให้คำแนะนำและร่วมสร้างฝายมีชีวิตแก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนจิตอาสา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. คลองอ้ายวัว ม.8 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร 2. คลองตาไข่ ม.1 ต.ท่าฬอ อ.เมืองพิจิตร นับเป็นฝายมีชีวิต ตัวที่ 10-11 ของ อ.เมืองพิจิตร ตามโครงการ "สิบ เก้า ฝายมีชีวิต ถวายบรมนาถบพิตร ร.9 เทิดไท้สมเด็จพระเจ้อยู่หัว...
พะเยา ทหาร ปกครอง สนธิกำลังจัดชุดลาดตระเวนป่า  กดดัน ป้องกันเผาป่า อย่างเข้มงวด24 ชั่วโมง วันที่ 5 เมษายน 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน รอยชุดลาดตระเวน และกดดัน ไม่ให้เผาป่า บริเวณจุดชมวิวกว๊านพะเยา ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา และเขตติดต่ออำเภอเมือง พะเยาและอำเภองาวจังหวัดลำปาง โดยมี นายสุวิทย์ สุริยวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา , พ.อ.จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์  รองเสธ กกล.รส.จว.พ.ย. ได้จัดกำลังพลทหาร ,ฝ่ายปกครอง  , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครดับไฟป่าจำนวนกว่า100 คน ร่วมกันออกลาดตระเวณไฟป่า บริเวณจุดเกิดจุดความร้อน ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองพะเยา พร้อมกับทำการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งออกประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมืองดการเผา เพื่อลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ขณะที่ค่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีค่าเกินมาตรฐาน  ฝุ่นละออง 2.5 อยู่ที่ 98 ไม่ครกรัมพีเอ็ม 10 อยู่ที่ 123 ไมโครกรัมและเอคิวไออยู่ที่ 208 ไมโครกรัมซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอ กล่าว่าเรื่องปัญหาหมอกควันทางจังหวัดได้ใช้มาตรการให้ทุกท้องที่ในแต่ละแห่งที่มีรถน้ำ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ช่วยลดปัญหาหมอกควัน ส่วนปัญหาไฟไหม้ป่าในพื้นที่ของจังหวัดพะเยานั้น ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการขึ้นเพื่อเฝ้าระวังหากเกิดจุดความร้อนขึ้นในพื้น หากพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่า ก็แจ้งให้หน่วยงานที่อยู่ใกล้พื้นที่เข้าตรวจสอบและดับไฟ ซึ่งสามารถลดปริมาณจุดความร้อนได้มากขึ้น นายสุวิทย์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอเมืองพะเยา  กล่าวว่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันไฟป่าพะเยา เจ้าหน้าที่ปกครอง...
โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สู่ปีที่ 4 คู่คิดเกษตรกรปลูกข้าวโพดยั่งยืน มีรายได้มั่นคง ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) หรือ BKP ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เดินหน้าสานต่อ โครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” สู่ปีที่ 4 ขึ้น เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้เพิ่มขึ้น และผลิตถูกต้องไม่บุกรุกป่า และไม่เผาซังข้าวโพด ตอบรับนโยบายการรับซื้อข้าวโพดจากพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่เผาซัง ร่วมแก้ปัญหาปลูกข้าวโพดทำลายป่าและหมอกควัน นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งปลูกที่ถูกต้องมีเอกสารสิทธิ์ และไม่บุกรุกพื้นที่ป่า หรือเรียกว่า “ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ” ควบคู่ไปกับการดำเนินการโครงการ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” มาตั้งแต่ปี 2557 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานปฏิรูปที่ดินการเกษตร (สปก.) กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้นำชุมชน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปลูกข้าวโพดให้เกษตรกรในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์...
“โครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะ ที่ไม่ใช่เพียงการกำจัดขยะที่ลอยในทะเล แต่รวมถึงขยะที่ตกค้างและสารพิษที่เป็นผลมาจากขยะที่ตกค้างในทะเล โดยการจัดการวัฏจักรของการเกิดขยะบนฝั่งที่เกี่ยวเนื่องสู่การเกิดขยะในทะเล จึงได้สนับสนุนโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยท้าทายไทย (Grand Challenges Thailand) ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “วช. ได้มอบหมายให้ รศ. ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้บริหารโครงการทะเลไทยไร้ขยะ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้มาบูรณาการและใช้นวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนลงสู่ทะเลและจัดการขยะแบบครบวงจรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเกิดขยะในทะเล ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน นักวิจัย หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้ปัญหาขยะทะเลของไทยและของโลกลดลง ทะเลใสสะอาด และช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การสนับสนุนทุนวิจัยลักษณะนี้ วช. จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดหัวข้อวิจัยเฉพาะที่มีความท้าทาย เพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญและเร่งด่วนของประเทศได้ตรงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนและประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย...
ซีพี ออลล์ เปิดตัวแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2” ดึง “BNK 48” ผนึกกำลัง “พี่ตูน” ชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นฯทั่วประเทศ เพื่อสมทบทุนให้ 77 โรงพยาบาล ใน77 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมมอบ 57 ล้านบาท จากแคมเปญ “ลดวันละถุงฯ เฟส 1” ให้รพ.ศิริราช ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย มอบเงินจำนวน 57 ล้านบาท จากแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 1” เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช พร้อมเดินหน้าแคมเปญ “ลดวันละถุง...คุณทำได้ เฟส 2” ด้วยการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ “BNK 48” กลุ่มศิลปินหญิง พร้อม พี่ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย ผนึกกำลังเดินหน้าเชิญชวนคนไทยลดใช้ถุงพลาสติกที่ร้านเซเว่นฯทั่วประเทศเพื่อนำเงินที่ลดใช้ถุงพลาสติก มอบเงินบริจาคให้กับ 77 โรงพยาบาลใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ....
โรงพยาบาลปทุมธานีจัดมหกรรม“Pathum Thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี วันนี้ ( 5 เมษายน 2562) เวลา 08.30 น. ณ โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรม“Pathum Thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 4 ร่วมเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างจังหวัดปทุมธานีและบริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน โดย นายแพทย์ สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กล่าวรายงานการจัดมหกรรมครั้งนี้ภายใต้การต้อนรับของนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี ซึ่งมีนายอำเภอทุกอำเภอและมูลนิธิต่างๆร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU “Pathum Thani TOT Help Call Center” สายตรงจังหวัดปทุมธานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและบูรณาการร่วมกัน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการจัดการทรัพยากรด้านบุคคลเทคโนโลยี สารสนทศ...
"กิจกรรมรณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562!! เมื่อเวลา17.30น.วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 ณ.บริเวณถนนข้าวสาร กทม.โดยมีนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ทท. นายสมชัย ราชแก้ว หน.ฝ่ายตรวจการ กรมการขนส่งทางบก ,นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ) ,นายปิยะบุตร ปิวระโมโนย์กุล นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร พร้อมทั้ง ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รองผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในกิจกรรม "รณรงค์นักท่องเที่ยวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยในห้วงวันที่10-17เมษายน จะเป็นช่วงเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ของทุกๆปี มักจะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นด้านการจราจรหรือการเล่นน้ำในวันสงกรานต์ โดยการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัย และมีอัธยาศัยที่ดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นคนในชาติ หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย จะได้เข้าถึงและความรู้สึกที่ดีของวันเทศกาลสงกรานต์ สมกับเป็นสยามเมืองยิ้ม การสร้างไมตรีที่ดีต่อคนในชาติและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ที่ถนนข้าวสารก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเล่นน้ำสนุกสนานกันในทุกๆปีจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังถึงความปลอดภัยในทุกด้าน อีกทั้งผู้ประกอบการร้านค้าที่ถนนข้าวสารแห่งนี้ก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยกันเป็นหูเป็นตาในด้านการป้องกันเหล่ามิจฉาชีพที่อาจจะแฝงมาในถนนข้าวสารแห่งนี้ ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ตำรวจของทาง สน.ชนะสงคราม ก็ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลาเช่นกัน และในปีนี้ทางถนนข้าวสารจะงดในเรื่องของกิจกรรมการแสดง แต่ยังคงไว้ของเรื่องการเล่นน้ำ และร้านค้าผู้ประกอบการก็ยังเปิดให้บริการเช่นเดิม ยังคงไว้ซึ่งความสนุกสนานและความบันเทิงของถนนข้าวสารแห่งนี้ !! #ใหญ่ ยานนาวา ภาพ/ข่าว!! ##############################

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
few clouds
30.9 ° C
30.9 °
30.9 °
63 %
5.4kmh
18 %
จันทร์
40 °
อังคาร
41 °
พุธ
42 °
พฤหัส
43 °
ศุกร์
43 °

ได้รับความนิยม