เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบธรรสนามหลวง ........................................ การสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปี 2561 สนามสอบ วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ,เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานให้โอวาสและเปิดสอบธรรมสนามหลวง พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวถวายรายงาน พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ อ่านกฎระเบียบและข้อห้ามในการสอบ โดยสนามสอบวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนขอเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 361 รูป และวัดธรรมยุติ กำหนดสอบวัดพุทธมงคลริมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สำหรับการสอบกำหนด 4 วัน คือ วันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 เริ่มสอบเวลาบ่ายโมง วันละ 1 วิชา ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นการให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีสนามกระจายอยู่ทุกอำเภอดังนี้ อำเภอพยุหะคีรี วัดคลองเดื่อ อำเภอโกรกพระ วัดโกรกพระเหนือ อำเภอท่าตะโก วัดท่าตะโก อำเภอตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง...
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ท่านนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยมีนายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ซึ่งวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเป็นวันพยาบาลแห่งชาติในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลได้แสดงความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งในพิธีประกอบด้วยการถวายพานพุ่มดอกไม้สด การกล่าวคำอศิรวาทราชสดุดี ร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล การจัดนิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ การอภิปรายกลุ่มและเปลี่ยนการเรียนรู้สะท้อนบทบาทในการสร้างคุณค่าวิชาชีพพยาบาล การบริจาคโลหิต กิจกรรมจิตอาสา และการบริการวิชาการ โดยมีผู้ประกอบการวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์  เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ลานวัฒนธรรมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์
วันที่ 19 ต ค 61 เวลา 11.30 น นายสมลักษ์. ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายประคอง. ทองแบน ชาวบ้านดอนโม่ ม 8 ต สระแก้ว เกษตรกรตัวอย่างปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ทำโรงสีในครัวเรือนขายข้าวเอง เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ มีรายได้อย่สงต่อเนื่อง อยู่แบบพอเพียง และที่สำคัญปลดหนี้ทุกอย่างหมดแล้ว ใช้ชีวิตอย่างมีความสุใน น่าเอาแบบอย่างไปขยายผลคนอื่นๆต่อไป
หนองคาย แถลงข่าวทุ่มงบกว่า 15 ล้านบาท พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาท่งเที่ยวงานประเพณีช่วงเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ปี 2561 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ที่ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน ริมฝั่งแม่น้ำโขง เขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรี เมืองหนองคาย , นายปิยะ ปิจนำ นายอำเภอโพนพิสัย , นายโชคชัย วัฒนกุล นายอำเภอรัตนวาปี , พล.ต.ต.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และนายเสกสรร ศรีไพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงานประเพณีเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2561 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า...
วันที่ 19 ต ค 61 เวลา 11.30 น นายสมลักษ์. ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว ออกเยี่ยมให้กำลังใจนายประคอง. ทองแบน ชาวบ้านดอนโม่ ม 8 ต สระแก้ว เกษตรกรตัวอย่างปลูกข้าวปลอดสารพิษ ทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ทำโรงสีในครัวเรือนขายข้าวเอง เลี้ยงเป็ด ไก่ไข่ มีรายได้อย่สงต่อเนื่อง อยู่แบบพอเพียง และที่สำคัญปลดหนี้ทุกอย่างหมดแล้ว ใช้ชีวิตอย่างมีความสุใน น่าเอาแบบอย่างไปขยายผลคนอื่นๆต่อไป
ทหาร ร.17 พัน.3 ร่วมพัฒนาส่งเสริมตลาดชุมชน OTOP นวัตวิถี ขุนตาล เชียงราย เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๑ กองพันทหารรายที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 (หมู่ รส.อ.ขุนตาล) ร่วมกับประชาชนบ้านป่าตาลประชาสันติ ม.๑๒ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จำนวน ๕๐ คน พัฒนาทำความสะอาด กาดทางลัด OTOP ตลาดชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถี ซึ่งจะให้ประชาชนในพื้นที่นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของหมู่บ้าน อาหารพื้นบ้าน มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา โดยจะทำการเปิดในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดยมี นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอขุนตาลขุนตาล เป็นประธาน
พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. มอบหมายให้ พ.อ.พิทยา ราชะพริ้ง รอง เสธ.กกล.รส.จว.พ.ล. และ พ.ท.ทินกร ปะละนัชสุข ผบ.พัน.สห.31 พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ชุดจัดระเบียบสังคมของ จว.พ.ล., อ.เมืองพิษณุโลก,สาธารณสุข จว.พ.ล.,กอ.รมน.จังหวัด พ.ล., สภ.เมืองพิษณุโลก,ตร.ท่องเที่ยว จว.พ.ล.,ตร.ปคม.,พมจ.พ.ล.,สรรพสามิตฯ และสถานพินิจฯ จว.พ.ล. ทำการลาดตระเวนเพื่อมาตรการป้องปราม ในสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในตัวเมืองพิษณุโลก จำนวน 8 ร้าน ประกอบด้วย 1. ร้านเซอร์บาร์ 2. ร้านทางเกวียน 3. ร้านอัมรินทร์คาเฟ่ 4. ร้านตะวันแดง 5. ร้านโฟไซเคิล 6. ร้านWEPITH 7. ร้านไม้หมอน 8. ร้านDISTRICT ผลการการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ปรีชา นุตจัรส ราย ราย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด แถลงผลการดำเนินการ ปี 2561 ประมาณการได้ผลกำไร 331 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาการเงินวิกฤติได้เพิ่มขึ้น . วันนี้ (19 ต.ค.61) ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา กรรมการและเลขานุการ และนายชลยุทธ เพ็งถา กรรมการและเหรัญญิก ร่วมแถลงผลการดำเนินการ ปี 2561 . นายชวลิต คำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ชุดที่ 58 ดำเนินการบริหารงานภายใต้นโยบายหลัก “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมีความสุข” มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของสมาชิกเป็นสำคัญ แต่สหกรณ์ต้องเผชิญกับภาวะดอกเบี้ยสถาบันการเงินขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบก้าวกระโดด ตั้งแต่ต้นปี ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ จำเป็นต้องหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่ามาทดแทน โดยไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และได้ดำเนินการสำเร็จในระดับหนึ่ง ซึ่งหนึ่งในผลสำเร็จคือการระดมเงินฝากโครงการออมทรัพย์พิเศษทวีโชค ตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 ยอดเงินที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 140 ล้านบาท ทำให้สมาชิกเกิดความมั่นใจ นำเข้ามาฝากกับสหกรณ์มากขึ้น สามารถนำไปใช้ชำระเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินต่างๆได้มากขึ้น จนถึงเดือนกันยายน 2561...
องคมนตรี ติดตามขับเคลื่อนโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กปร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ โดยคณะองคมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่ฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ สร้างประโยชน์ให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการ ประกอบด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำหนดแผนงานดำเนินการ 3 ปี คือตั้งแต่ปี 2564-2566 เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ถึง 2,500 ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการศึกษาสำรวจเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ โดยกำหนดแผนการดำเนินงาน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564-2566...
เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ........................................ การสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปี 2561 สนามสอบ วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ,เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ประธานให้โอวาสและเปิดสอบธรรมสนามหลวง พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ กล่าวถวายรายงาน พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ อ่านกฎระเบียบและข้อห้ามในการสอบ โดยสนามสอบวัดนครสวรรค์ มีนักเรียนขอเข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 361 รูป และวัดธรรมยุติ กำหนดสอบวัดพุทธมงคลริมิต อ.เมือง จ.นครสวรรค์ สำหรับการสอบกำหนด 4 วัน คือ วันที่ 18-22 ตุลาคม 2561 เริ่มสอบเวลาบ่ายโมง วันละ 1 วิชา ซึ่งเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เป็นการให้กำลังใจผู้เข้าสอบ มีสนามกระจายอยู่ทุกอำเภอดังนี้ อำเภอพยุหะคีรี วัดคลองเดื่อ อำเภอโกรกพระ วัดโกรกพระเหนือ อำเภอท่าตะโก วัดท่าตะโก อำเภอตากฟ้า วัดตากฟ้า พระอารามหลวง อำเภอตาคลี วัดสว่างวงษ์ อำเภอไพศาลี วัดโคกเดื่อ อำเภอชุมแสง วัดเกยไขยเหนือ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
light rain
23.9 ° C
23.9 °
23.9 °
93 %
1.3kmh
100 %
อาทิตย์
29 °
จันทร์
29 °
อังคาร
29 °
พุธ
31 °
พฤหัส
30 °

ได้รับความนิยม