นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "OTOP ผ้าไหม Fashion Show 2019" วันนี้ (21 กรกฎาคม 2562) เวลา 17.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "OTOP ผ้าไหม Fashion Show 2019" ณ ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดงาน งาน OTOP ผ้าไหม Fashion Show 2019 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผ้าไหมของจังหวัดขอนแก่นและกลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ และสืบสานภูมิปัญญาพร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ และส่งเสริมผ้าไหมลายลักษณ์ลายอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ให้ได้รับการเผยแพร่ อย่างกว้างขวาง โดยกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 35 ราย จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ราย และจังหวัดมหาสารคาม 5...
ร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการนักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ วานนี้ (วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เมื่อเวลา o๙.๓๐ น. นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการนักการเมือง นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระพงษ์ จันทะวงษ์ นายกยุวพุทธิกสมาคมร้อยเอ็ด กล่าวขอบคุณประธานในพิธี และกล่าวว่า โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในเทศกาลเข้าพรรษาของจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดเป็นประเพณีมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งการดำเนินงานนั้นได้กำหนดจัดเป็น ๒ ช่วง คือ ในช่วงเทศกาลนอกพรรษากำหนดจัดเฉพาะในวันอาทิตย์ สถานที่กำหนดจัดตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและวัดตามอำเภอรอบนอก จัดเป็น ปีที่ ๑๑ และในช่วงในเทศกาลเข้าพรรษาจัดในวันเสาร์ และวันอาทิตย์...
"รอง ผบช.ภ.1รุดเยี่ยม ตร.กก.อารักขา 1 ถูกคู่กรณีขับรถBMW พุ่งชน ได้รับบาดเจ็บ ยันให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย!! วันนี้ 21ก.ค.2562 เวลาประมาณ 15.00 น. พล.ต.ต.กรไชย. คล้ายคลึง. รอง ผบช.ภ.1 ได้เดินทางมาเยี่ยม ร.ต.ท.จิตต์เกษม. จันทร์รัก ผบ.หมวดกองร้อยที่ 2 กองกำกับการอารักขา 1 บก. อคฝ. จากการได้รับบาดเจ็บกรณีรถยนต์เก๋งยี่ห้อ BMW พุ่งชน ณ บริเวณด่านเก็บเงินธัญบุรี จว.ปทุมธานี. ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอถึงกรณีดังกล่าว. ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่รพ.ตำรวจ ทั้งนี้ได้สอบถามอาการและมอบเงินพร้อมสิ่งของบำรุงขวัญให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้. จากเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ภ.1 และยืนยันที่จะกำชับสั่งการให้สภ.ลำลูกกา พื้นที่เกิดเหตุดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและให้ความเป็นธรรมกับคู่กรณีทั้งสองฝ่าย หลังจากนั้นได้เยี่ยมเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำบอร์ดของโรงพยาบาลตำรวจที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่. พร้อมมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่!! ###############################
โรงเรียนสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จัดอบรมนักเรียนโครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกลยาเสพติด      วันที่ 21 ก.ค. 2562    นางเย็นฤดี  พูลพจน์ ผอ.โรงเรียนสระงาม ต.ห้วยใหญ่ อ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ พร้อมคณะครู ร่วมกับ อบต.ห้วยใหญ่ และกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยใหญ่ จัดอบรมนักเรียนโรงเรียนสระงาม ระดับชั้น ป.4 - ม.3 โรงเรียนสระงาม ได้เห็นความสำคัญเด็กและเยาวชน ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จากสภาพการเปลั่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี่ ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยกำลังทวีความรุนแรง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มลูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การแก้ไขปัญหายาเสพติดจำเป็นต้องอาศัยกำลังจากทุกฝ่ายช่วยกระตุ่นรณรงค์เพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไป โดยโรงเรียนสระงามร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยใหญ่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้องให้กับนักเรียน การอบรมนี้สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนในวัยเสี่ยง เพื่อสร้างเครือข่ายนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อสร้างความเข็มแข็งในสถานศึกษาในการป้องกันยาเสพติด เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการควบคุม ดูแลและป้องกันปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้นักเรียนและบุคคลภายในครอบครัวปลอดภัยจากยาเสพติด อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง พิธีเปิดการอบรม...
สุขสันต์เช้าวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2562 ถ้าหากมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยว อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา แวะเข้าชมบ้านเขียวขุนพิทักษ์บริหาร ชมศิลปะการสร้างบ้านแบบไทยโบราณผสมผสานตะวันตกเช่นหน้าต่าง บานเฟี้ยมเล็กๆ ดูแปลกตาและหลังบ้านมีประตูเปิดรับลมพัดผ่านเย็นสบายในห้องทำงาน บ้านเขียวขุนพิทักษ์บริหารทาสีเขียวจึงเรียกบ้านเขียว ส่วนขุนพิทักษ์บริหารท่านดำรงตำแหน่งนายแขวงใหญ่เมืองเสนา แต่ตามภาษาของชาวบ้านจะเรียกข้าหลวงสมัยรัชกาลที่5 และบ้านเขียวขุนพิทักษ์บริหารด้านหลังติดแม่น้ำน้อย ด้านหน้าเป็นถนน แต่ในสมัยนั่นหน้าบ้านคือฝั่งติดแม่น้ำ เพราะยังไม่มีถนนใช้เรือในการเดินทางและบ้านเขียวขุนพิทักษ์บริหารควรอนุรักษ์ไว้ให้ยาวนาน เพื่อเยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาและเรียนรู้เรื่องศิลปะการสร้างบ้านแบบไทยโบราณพบตะวันตกและเมื่อนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมเค้ามีวิทยากรให้ความรู้เรื่องบ้านเขียวด้วยครับ #ชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สำนักงานพระนครศรีอยุธยา #เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน #bigmaptravel #เที่ยวเพลิน #goayutthaya #พระนครศรีอยุธยา #อยุธยาไม่มาไม่ได้
มูลนิธิรักษ์ป่า พะยุงไทย พยุง   เพื่อแผ่นดิน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และกรมป่าไม้ ปลูกต้นไม้ ณ เขาแม่นางเวียน วันที่ 20 กค.62 เวลา 13.00 น. พลเอก อาชวินทร์ เศวตเศวนี. ประธานมูลนิธิ รักษ์ป่า พะยุงไทย พยุงธรรม เพื่อแผ่นดิน เป็นประธาน เปิดโครงการปลูกป่า 4 ภาค ครั้งที่ 2 โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมป่าไม้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา ชมรม fcสัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต3 นครสวรรค์ นายรณรงค์ สิทธิเขตกรณ์ นายอำเภอบรรพตพิสัย ชมรมfcสัญญาใจ พร้อมทีมงาน ชมรม ผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนจิตอาสา จากกรุงเทพมหานคร จำนวน...
โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด จัดค่าย English Camp 2019 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ WAKE YOUR ENGLISH เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562เวลา 08.30 น. ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการ ENGLISH CAMP 2019 " WAKE YOUR ENGLISH" ที่ หอประชุม โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศคณาจารย์หมวดภาษาอังกฤษ และอาจารย์พิเศษต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ดร.วิไล จุฑางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย กล่าวว่า โครงการค่าย English Camp 2019 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการเรียนรู้การใช้ภาษาที่สองของนักเรียนกลุ่มป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 จำนวน...
"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพองตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในสำนักสงฆ์!! เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 เวลา10.00 น. โดย พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. มอบหมายให้ นายณชพัฒน์​  ไกรศรีวรรธนะ กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำพอง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรณี พระรังสรรค์ ผู้ดูแลสำนักสงฆ์เกาะแก้วโพนทอง ร้องเรียนให้เข้าตรวจสอบผู้มีอิทธิพลและเงินบริจาค ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเชือก ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จว.ข.ก. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย !! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!! ###############################
"กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!จัดประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562!! เมื่อวันที่ 19 ก.ค.2562 เวลา 10.00 น. โดยพ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.มอบหมายให้ พ.อ.โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว เป็นผู้แทนประชุมคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562 อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ จว.หนองบัวลำภู โดยมีนายสุวรรณ วัฒนพิทักษ์พงศ์ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ จว.หนองบัวลำภู ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!! #ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น! ##############################
"กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับสโมสรไลออนส์หัวหินแบ่งปันธารน้ำใจ 2 สามี ภรรยา สู้ชีวิตป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง!! เมื่อวันที่ 20 ก.ค.2562 เวลา 11.30 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย พ.ต. สมโภชน์ กระแจะเจิม ผช.หน.ชรต. กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ นางสร้อยสน ธรรมนารักษ์เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน อบต.วังก์พงร่วมกับ นายอเล็กซ์ บินเนแคมพ์ นายกสโมสรไลออนส์หัวหิน น.ส.เฌอมาลย์ อุทัยวรรณวงศ์ เลขาธิการสโมสรไลออนส์หัวหิน เข้าเยี่ยมนายดำเนิน คะแนนศิลป์ อายุ 59 ปี และนางอำนวย คะแนนศิลป์ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขที่ 413 หมู่ที่ 7 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งสองคนตอนนี้มีหลานคอยช่วยเหลืออยู่และมีเงินเบี้ยพิการมาใช้จ่ายถ้าไม่พอก็ ทางอบต.วังก์พงก็มาดูแล จากนั้นได้มอบรถวีลแชร์สำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจากสโมสรไลออนส์หัวหินจำนวน 1 คัน พร้อมมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
30 ° C
30 °
30 °
59 %
2.8kmh
100 %
อังคาร
29 °
พุธ
30 °
พฤหัส
27 °
ศุกร์
32 °
เสาร์
33 °

ได้รับความนิยม