วันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ4เข้าร่วมกิจกรรม ได้เเก่ นางชวมล แพจุ้ย เเละนางสาวปราณี คำพวง ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร #จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนิสิตบัณทิตศึกษาต่างชาติ (นิสิตปริญาโท-เอก) #วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน
1.เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมระหว่างชาติ 2.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก ให้เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนฐานเอกลักษณ์ของพื้นที่
4.เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเขตมรดกโลกด้านวัฒนธรรม 
5.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการเป็นอยู่ของชุมชนให้นิสิตต่างประเทศเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60...
บ้านคลองซับรัง ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมให้ดูสดใสพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 9:00น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4 ร่วมกับกลุ่มคนรักเนินมะปราง จัดกิจกรรมฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชน หลังน้ำท่วมที่ผ่านมากิจกรรม ณ วัดเขาผาหลวง นำโดยนางนกเล็ก แก้วสระแสนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 พร้อมชุมชนบ้านคลองซับรัง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย พร้อมรถดับเพลิงเพื่อบริการน้ำอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ4ได้แก่ นางสาวอุมาริน แสงอรุณ จนท.อพท.4 มาช่วยกันทำความสะอาด ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ผ่านมา เเละฟื้นฟูพื้นที่ให้สะอาดสวยงามพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ป.ป.ส.ภาค 6 รวมสื่อ 9 จังหวัด ภาคเหนือ สร้างเครือข่าย สื่อ ปปส.ร่วมมือกันนำเสนอข่าวสาร การระบาด การสะกัดกั้น ยาเสพติดแนวชายแดน วันที่ 19 กย. 62 ณ ห้องประชุมโรงแรม แม่โขง เดลต้า อ.แม่สาย จ.เชียงราย ร.ต.ต.สุขสันณห์ พิชัย ประธานชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส. ภาค 6 รวม 9 จังหวัดภาคเหนือ นำคณะชมรมเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ประชุมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายสื่อมวลชน ปปส.ภาค 6 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก และ พิจิตร โดยมี นายยุคล พงษ์ไพโรจน์ จนท.ปปส.ภาค 6 เป็นวิทยากร พูดคุยถึงปัญหายาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดในขนาดนี้ กำลังแพร่หลาย ลึกลับซับซ้อนกับการซื้อขาย...
จ.ร้อยเอ็ด.............     นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมสำหรับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562        วันที่(19 กันยายน 2562)เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมาย ให้นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการทขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบ ที่เหมาะสมสำหรับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562            ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น ในรูปแบบที่เหมาะสม จังหวัดร้อยเอ็ด ข้อมูลประชากรกลุ่มเป้าหมายที่คงค้างในระบบ ผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้มีการพิจารณาในเรื่องการติดตามและให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มเป้าหมายที่ค้างอยู่ในระบบจำนวน 316 คน แนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนครบองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับจังหวัดระดับอำเภอและตำบล อีกด้วย          ณ...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 19 กันยายน 2562
สุขสันต์เช้าวันพฤหัสที่19กันยายน62 เป็นยามเช้าที่มีฝนตกพรำๆ แต่วันนี้หนุ่ม-สุทน ขอแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเกาะสมุยคือริมหาดหินตา หินยาย เป็นหินธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเองนะ รูปร่างคล้ายๆสิ่งหนึ่งในร่างกายมนุษย์ฮ่าๆแปลกดีนะ แต่ชาวบ้านเรียกโขดหินตั้งโดดเด่นจ้า และทุกวันมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาชมหินตา หินยายกันมากฮิๆต้องไปนะจ๊ะ เมื่อดูหินตา หินยายแล้ว พลาดไม่ได้ต้องซื้อกาลาแมสุดยอดของฝากบนเกาะสมุยจ.สุราฎร์ธานีครับ
พะเยา เพิ่มขีดความสามารถการเกษตรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา พัฒนาเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” กิจกรรม ยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ ที่สามารถพัฒนาสินค้าทางด้านเกษตรสู่กระบวนการยกระดับจากวิสาหกิจไปสู่สังคมผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง การเริ่มต้นธุรกิจของวิสาหกิจ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสินค้าทางด้านการเกษตร และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน จำนวนหลากหลายรายการ “โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” ถูกนำมาแสดงในงาน “โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” ที่ทางอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาและอุตสาหกรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม กลุ่มวิสากิจชุมชน ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อการพัฒนา ด้านค่านิยม จิตวิญญาณและทักษะพื้นฐานของผู้ประกอบการ ให้มีความรู้พื้นฐานความรู้ในการทำธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ และก้าวสู่ผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง โดยผ่านเครือข่ายพันธมิตรห่วงโซ่มูลค่า ซึ่งทางผู้จัดกิจกรรม “โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค” และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน) ซึ่งกิจกรรมยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการ แบ่งเป็น 5 กิจกรรมหลักๆคือ 1.การสัมมนาให้ความรู้เชิงปฎิบัติ 2.การอบรมยกระดับวิสาหกิจสู่สังคมผู้ประกอบการ 3.ศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร 4.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ 5.การแสดงสินค้าในระดับภูมิภาค ในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 1 การสัมมนาให้ความรู้เชิงปฎิบัติ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน” โดยมีผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนจาก...
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.62 อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่วัดบ้านหนองโพธิ์ ตำบลพนมรอก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมจิตอาสามีดังนี้ กิจกรรมปฏิญาณตนืำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย กิจกรรรมทำความสะอาดบริเวณลานวัดหนองโพธิ์ ตำบลพนมรอก กิจกรรมกิจกรรมทาสีตีเส้นสำหรับจอดรถบริเวณลานวัดหนองโพธิ์ กิจกรรมปลูกต้นไม้มนบริเวณวัดหนองโพธิ์ และถนนหน้าวัดหนองโพธิ์ นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอท่าตะโก นครสวรรค์ ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีหัวหน้าหน่วยงานจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพิธิร่วมกิจกรรม พ.ต.ท.วรรณกร ถาวรผล สวป.สภ.ท่าตะโก พร้อมสายตรวจรถยนต์ สายตรวจตำบลพนมรอก ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ นายสราวุธ ทองถาวรวงศ์ กำนันตำบลพนมรอก นางพีระจิต จันทรวรชาต นายก.อบต.พนมรอก นางอัจฉรา กาศธัญญกิจ จาก โรงพยาบาลท่าตะโก นายวิฑูรณ์ บุญเพ็ชร ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอท่าตะโก นายต่อลาภ ไร่นุ่น ผอ.รพ.สต.พนมรอก พร้อมผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ทุกคนจิตอาสา...
นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย ณ จุดซ่อมพนังลำน้ำเสียวใหญ่  วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อนและ จุดสูบน้ำสะพานลำเสียวใหญ่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย เมื่อวันที่(18ยายน 2562)เวลา 10.00-15.00 น. นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย ณ จุดซ่อมพนังลำน้ำเสียวใหญ่  วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อนและ จุดสูบน้ำสะพานลำเสียวใหญ่บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย สืบเนื่องจากพื้นที่ลำเสียวใหญ่อำเภอเกษตรวิสัย ระดับน้ำสูงกว่าพนังได้เอ่อล้นเข้าท่วมที่นาของเกษตรกรกว่า 56,000 ไร่ และมีจุดพนังลำเสียวใหญ่ขาดหลายจุด ทำให้น้ำท่วมขังในที่นาของพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลเกษตรวิสัย ตำบลเมืองบัว และตำบลกู่กาสิงห์ โดยเฉพาะพนังจุดกุดพระเจ้า วัดกุดพระเจ้า บ้านต่องต้อน ตำบลกู่กาสิงห์   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจงจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัยร่วมกับอบต.กู่กาสิงห์ และผู้อำนวยการโครงการลุ่มน้ำเสียวใหญ่จึงร่วมกันระดมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประชาชนจิตอาสาบ้านเมืองบัว บ้านต่องต้อน บ้านหนองเบญ บ้านม่วย บ้านกู่กาสิงห์ ร่วมกันบรรจุกระสอบทรายซ่อมแซมพนังตั้งแต่เวลา 10.00-14.00 น. เพื่อปิดพนังไม่ให้น้ำเข้าและระดมเครื่องสูบน้ำของชลประทานและสนง.ปภ.รอ. เพื่อช่วยข้าวหอมมะลิบางส่วนที่กำลังตั้งท้องประมาณ 7,500...
บ้านผารังหมี อำเภอเนินมะปราง ปรับภูมิทัศน์จุดเช็คอินเเหล่งใหม่หลังจากได้รับผลกระทบน้ำท่วมที่ผ่านมา วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 9:00น. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการอพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ4 ภายใต้นายประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.4 ร่วมกับกลุ่มคนรักเนินมะปราง จัดกิจกรรมฟื้นฟูการท่องเที่ยวชุมชน หลังน้ำท่วมที่ผ่านมากิจกรรม ณ ลานตากข้าว จุดน้ำท่วมพร้อมปรับเป็นจุดเช็คอินจุดใหม่ นำโดยนายจันที ชมพูมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พร้อมชุมชนบ้านผารังหมี หมู่3 และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย พร้อมรถดับเพลิงเพื่อบริการน้ำอำนวยความสะดวกในการทำความสะอาด เจ้าหน้าที่สำนักงานพื้นที่พิเศษ4ได้แก่ นางชวมล แพจุ้ย ,นางสาวอุมาริน แสงอรุณ จนท.อพท.4 มาช่วยกันทำความสะอาด ฟื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ผ่านมา เเละปรับจุดเช็คอินเเหล่งใหม่เพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณลานตากข้าว หมู่3 บ้านผารังหมี...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
light rain
32.2 ° C
32.2 °
32.2 °
67 %
3.3kmh
67 %
เสาร์
29 °
อาทิตย์
30 °
จันทร์
27 °
อังคาร
30 °
พุธ
31 °

ได้รับความนิยม