นราธิวาส นับแสนร่วมรับฟังบรรยายธรรมต้อนรับรอมฎอน นักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมาเลเซีย นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรยายธรรมต้อนรับรอมฎอน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีตัวแทน กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาส ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนราธิวาส ประธานชมรมอิมานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมมุสลิมมะห์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อุซตะอัซฮัร อิดริส นักบรรยายธรรมที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศมาเลเซีย มาบรรยายธรรมให้กับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ที่เข้าร่วมรับฟัง 1 แสนกว่าคน โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามขององค์กรภาครัฐองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน 2. เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างกันขององค์กรภาครัฐกับองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านศาสนาและหลักการที่ถูกต้องอย่างแท้จริงเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การบรรยายหลักการศาสนาในค่ำคืนนี้ให้กับผู้นำศาสนาพี่น้องประชาชนมุสลิมะห์และกลุ่มเยาวชนตลอดจนที่น้องในพื้นที่ต่างๆหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสในค่ำคืนนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส การจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้นซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีความรักสามัคคีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้งานวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดและเกิดความสะดวกมากที่สุดทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของผู้นำทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นองค์กรผู้นำศาสนาในพื้นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองค์กรศาสนาซึ่งถือว่าเป็นผู้นำทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่น้องผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดีทั้งในการสนับสนุนผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจความมีความสามารถในเรื่องของศาสนาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการต่างๆในการดำเนินงานในการเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปประธรรมพัฒนาความเจริญให้มาสู่จังหวัดในทุกด้านทั้งในเรื่องความคิดความเชื่อโดยนำหลักการศาสนาที่ถูกต้องมาบังคับใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเราสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมให้เกิดขึ้นในพวกเราทุกคนจนสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ในเรื่องของหลักการศาสนาการดำรงชีวิตบนพื้นฐานตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในวัฒนธรรมศาสนาและประเพณีให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปประธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตในพื้นที่ต่อไป ภาพ/ข่าว...
ทหารกำแพงเพชร นครสวรรค์ สนธิกำลังลุยป่าไม้ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ...จิตอาสา ระดมพลออกค้นหาชายวัย 63 ปี หายตัวไปจากหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. จังหวัดกำแพงเพชร ได้ระดมกำลังประกอบด้วย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร, เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร , ฝ่ายปกครอง, เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติแม่วงก์, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร, มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัยจังหวัดกำแพงเพชร และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันระดมพลประชุมวางแผนหาแนวทาง และปล่อยชุดปฏิบัติการ ค้นหาบุคคลที่สูญหาย คือนายสมชาย ไทรระยะ อายุ 63 ปี ซึ่งได้หายตัวไปจากบริเวณจุดก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองปลาสร้อย หมู่ที่ 7 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งญาติไม่สามารถติดต่อได้ ณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย อำเภอปางศิลาทอง...
เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว เปิดแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.62 เวลา 08.00 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ร่วมกับส่วนราชการ และบริษัทนิวเชียงแสนกรุ๊ป ภาคเอกชนผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ของ อ.เชียงแสน ได้เดินทางไปร่วมเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ที่มีแหล่งท่องธรรมชาติ น้ำตกตาด 6 ชั้น ที่สวยงาม และแหล่งท่องเที่ยวบ้านห้วยลม เที่ยวชมวัฒนธรรมชนเผ่า ลาหู่ ที่มีสินค้าพื้นเมือง – อาหารอร่อย รวมจนถึงบ่อน้ำร้อน ปงเลาะ เมืองเมิง สปป.ลาว โดยทางด้าน ท่านเขื่อนเพ็ด. เจ้าเมืองต้นผึ้ง พร้อมหน่วยงานภาครัฐของเมืองต้นผึ้ง ซึ่งทางด้าน สปป.ลาว ได้เปิดการท่องเที่ยว แบบแหล่งธรรมชาติ โดยให้เส้นทางเรือข้ามแดนจากแม่น้ำโขง โดยการทำบัตรผ่านแดน (BORDER PASS ) ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ไป...
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดงาน“มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ของดีอำเภอสระใคร" จังหวัดหนองคาย เปิดงาน“มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร" สืบสานประเพณีโบราณ และจัดแสดงโชว์หุ่นจักสานจากไม้ไผ่ที่สร้างจากภูมิปัญญาท้องถิ่น วันที่ 27 เมษายน 2562 ที่ ลานอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ นายอำเภอสระใคร ได้จัดงานมหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า แฮกนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ และของดีอำเภอสระใคร ประจำปี 2562 โดยมี นายรณชัยชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และนางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และบูชาข้าวเปลือกแล้วนำไปไว้ในพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ซึ่งจะเป็นข้าวมงคลที่ชาวบ้านจะนำไปใช้ในฤดูทำนา กิจกรรมภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีการรำบวงสรวงของนางรำจาก 3...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 เมษายน 2562 
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด..วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เมื่อเวลา 09.00 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระเจ้าใหญ่เทวราช สรงน้ำพระขอพร และประเพณีบุญผะเหวด พร้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ทุกภาคส่วน ประชาชนทั่วทุกสารทิศ เข้าร่วมงานพิธีในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ที่วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ///////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม  ผู้รายงานข่าว ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
มาชมคลิปพายุฤดูร้อนถล่มจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อช่วงเวลา 17:30 นของวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดอย่างรุนแรงเข้าถล่ม ตลาดไนท์บาซ่า จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ ประชาชนที่กำลังออกมาค้าขายและประชาชนออกมาเดินหาซื้อของกินต้องหนีตายกันขอบคุณภาพข่าวจากCr.ลุงหน้าห้องน้ำที่มา Su Gas
ข่าวด่วนมากเมื่อเวลา 22.14 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2562 ได้รับแจ้งว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงงาน ในซอยบีไทย ถนนสุขุมวิท พื้นที่บางปู เพลิงอยู่ระหว่างการลุกไหม้ รถดับเพลิงถึงแล้ว 3 คันระหว่างใช้น้ำยังควบคุมเพลิงไม่ได้ ซอยบีไทยรถน้ำ 3 คัน ไม่สามารถดับเพลิงได้เพราะเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในช่วงนี้อากาศแห้งแล้งทำให้เป็น สิ่งที่ไฟลุกไหม้ได้รวดเร็ว เลิกขยายวงกว้างไปเรื่อยๆ ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งประสานรถเสริม มาดับเพลิง ส่วนข่าวคืบหน้าเราจะนำเสนอต่อไป
ข่าว – นักท่องเที่ยวแต่งย้อนยุคร่วมรำลึก “สถานีรถไฟหัวหิน ความทรงจำแห่งรัก ” วันที่ 27 เม.ย.62 ที่บริเวณสถานีรถไฟหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่กรกฎ โอภาส รอง ผอ.ททท.สำนักงานประจวบฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ททท. เจ้าหน้าที่สถานีรถไฟหัวหินและทีมพนักงานสายการบินแอร์เอเชียหัวหิน ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาย-หญิงแต่งกายย้อนยุคในธีม “หัวหินรำลึก” สีสดใสจำนวน 80 คน ที่เดินทางด้วยรถไฟปรับอากาศขบวนพิเศษ 911 จากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพฯมายังสถานีหัวหินเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “HUA HIN  Railway Station : Memories of Love 5 สถานีรถไฟหัวหิน ความทรงจำแห่งรัก” ท่ามกลางอากาศแจ่มใส นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์กล่าวว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานประจวบฯ ร่วมกับบริษัทช้างออนทัวร์ จำกัด  จัดทริปเส้นทางท่องเที่ยวหัวหินราคาพิเศษด้วยรถไฟและรถรางเพื่อร่วมย้อนวันวานเที่ยวหัวหินในแบบย้อนยุคสุดคลาสสิคในกิจกรรมดังกล่าวที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รำลึกความหลังกับสถานีรถไฟหัวหิน ได้บันทึกความทรงจำ เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจกับสถานีรถไฟคลาสสิกที่สวยที่สุดในประเทศ ก่อนจะปิดปรับปรุงและเข้าสู่ยุคของสถานีรถไฟรางคู่ที่ทันสมัยและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินภายใต้แนวคิด “More Legacy...
ร้อยเอ็ด-(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตานุเคราะห์ ทำพิธีถอดถอนคุณไสย์ มนต์ดำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขทางจิตใจให้ญาติโยม๛ วันเสาร์ที่(๒๗ เมษายน ๒๕๖๒)เมื่อเวลา๑๖.๑๙ น. ณ วัดโนนสะอาด หมู่ที่ ๖ บ้านโนนสะอาด ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด เป็นผู้บริกรรมคาถา พระพุทธคุณประกอบไปด้วยการสวดและ พิธีกรรมทางพุทธคุณ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร พระครูปลัดทองใบ สุปภาโส(พระอาจารย์ทอง) พระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตานุเคราะห์ ทำพิธีถอดถอนคุณไสย์ มนต์ดำ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขทางจิตใจให้ญาติโยม ทั่วทุกสารทิศ ถือได้ว่า ได้ทั้งบุญกุศลอิ่มทั้งกาย อิ่มทั้งใจ สุขถึงธรรม สุขถึงใจ.สาธุ๛ ////////////////////// ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว สื่อฯสำนักข่าว,ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
light rain
26.1 ° C
26.1 °
26.1 °
83 %
1.1kmh
97 %
พฤหัส
24 °
ศุกร์
31 °
เสาร์
31 °
อาทิตย์
30 °
จันทร์
29 °

ได้รับความนิยม