วัดคีรีวงศ์ ขอเชิญบวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม 2 - 6 ธ.ค. 62 วัดคีรีวงศ์ ขอเชิญบวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 132 ณ วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ระหว่าง วันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2562 การบวชศีลจารินี คือ การบวชด้วยการนุ่งขาว ใส่ขาว ไม่ โกนผม รักษาศีล 8 รับประทานอาหารมังสะวิรัติ อบรมธรรมะและเจริญภาวนา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้บำเพ็ญเนกขัมมบารมี คือ การออกบวชเพื่ออบรมธรรมะเจริญภาวนา เพื่อให้สตรีได้มีโอกาสฝึกอบรมจิตใจ ให้มีความสงบสุข เพื่อให้สตรีได้เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จักได้นำไปปฏิบัติและอบรมลูกหลาน หรือเผยแผ่แก่ผู้อื่นต่อไป เพื่อให้สตรีที่ได้อบรมธรรมะแล้ว เป็นกำลังช่วยกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตลอดไป เพื่อให้เกิดสติปัญญา มีความคิดเห็นที่ถูกต้อง ให้เกิดความรักความสามัคคีอันจะเป็นกำลังช่วยกัน รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ให้ดำรง อยู่ชั่วกาลนาน โดยผู้บวชศีลจารินี จะบวช 3 วันหรือ 5 วันก็ได้ กำหนดกิจกรรมประจำวันมี ดังนี้ 04.00...
กฎบัตรนครสวรรค์ : ฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรงเป็นหอศิลป์นานาชาติ ศูนย์การประชุมนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมอาหาร และวัฒนธรรมข้าวภาคกลาง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมกฎบัตรนครสวรรค์ การปรับปรุงฟื้นฟูที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น กรณีการฟื้นฟูท่าข้าวกำนันทรงเป็นหอศิลป์นานาชาติ ศูนย์การประชุมนานาชาติ และศูนย์นวัตกรรมอาหาร และวัฒนธรรมข้าวภาคกลาง ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ และลานท่าข้าวกำนันทรง   จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางจิตรา หมีทอง ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กร ต่างๆ ร่วมประชุม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อม ปาฐกาถาพิเศษ เรื่องเจตนารมณ์การพัฒนาที่ดินราชพัสดุด้วยกิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น เสียงสัมภาษณ์นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์
จ.ปทุมธานี คืบหน้าจากกรณีรถบรรทุกน้ำมันเกิดอุบัติเหตุชนรถปิกอัพทำให้เกิดไฟลุกไหม้ บนถนนลำลูกกาคลองสิบ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 19.00 น. ของวันที่ 16 พ.ย. 62 ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์บรรทุกน้ำมันชนกับรถยนต์ปิกอัฟ ทำให้รถยนต์บรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำ เกิดเหตุไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงที่รถบรรทุกน้ำมัน ทึ่ หมู่ 18 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ทางเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันระดมกำลังควบคุมเพลิงพร้อมปิดกั้นการจราจรบนถนนลำลูกกากว่าสองชั่วโมงภายหลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถบรรทุกน้ำมันอยู่ในสภาพพลิกตะแคงด้านซ้าย สภาพหน้ารถนั้นพุ่งเข้าไปอยู่บริเวณหน้าร้านอาหารของชาวบ้าน สภาพรถน้ำมันถูกไฟลุกไหม้หมดทั้งคัน ยังส่งผลทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดและสายไฟฟ้าแรงสูงขาด ส่งผลทำให้ไฟฟ้าดับ เป็นบริเวณกว้างหลายพื้นที่ ทั้งตำบลบึงทองหลางและตำบลลำไทร เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิง ของตำบลบึงทองหลางและ จาก เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลลำไทร และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมนำรถฉีดโฟมสารเคมีและรถน้ำจำนวนนับสิบคัน มาช่วยดับไฟ กว่าเพลิงจะสงบกินเวลาสองชั่วโมง พบว่ารถบรรทุกและน้ำมันที่บรรทุกมานั้นเสียหายทั้งหมด ตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมันที่เกิดเหตุเป็นรถของ ของบริษัท จิตรมาส จำกัด หมายเลขท้ายรถ 301202 และหมายเลขทะเบียนรถที่ถูกไฟไหม้ 70 -1003 ลบบุรี ทราบว่าได้บรรทุกน้ำมันมาทั้งหมด 16500...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 พ.ค 2562 
ระหว่างวันที่ ๑๖ -๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จังหวัดสุโขทัย ยินดีต้อนรับ สมาคมฮากกาแห่งประเทศไทยนำโดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับสมาคมฮากกาแห่งประเทศไทย🇹🇭นำโดย นายสมพงษ์ สายทอง นายกสมาคมฮากกาจังหวัดสุโขทัยและภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยทั้งภาครัฐและเอกชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)ภายใต้นายทวีพงศ์ วิชัยดิษฐ ผอ.อพท.โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ (อพท.๔)อพท.๔ ภายใต้ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการอพท.๔ ชมรมเครือข่ายอพท.๔ ร่วมสมาคมฮากกาจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมฮากกามิตรสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๘ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Crafts and Folk Art) ณ จังหวัดสุโขทัย ในงานนี้ชมรมเครือข่ายอพท.๔ นำชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาออกร้าน อาทิ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก ,ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองอ้อ ,ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่าชัยศรีสัชนาลัย ,ชมรมสงเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหลวง ,ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด,ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองด้ง ,ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหาดเสี้ยว ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Crafts and...
ข่าวด่วนมาก เกิดรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถปิกอัพทำให้ไฟลุกไหม้ทั้งรถน้ำมันและรถปิกอัพซึ่งขณะนี้มีคนติดอยู่ในรถ ไม่ทราบจำนวน เมือวันที่16 พย 62 เวลา 19,20 น ถนนลำลูกกา คลอง 10 ต บึงทองหลาง อ ลำลูกกา จ ปทุมธานี เกิดเหตุ รถยนต์บรรทุกพ่วงบรรทุกน้ำมัน ประสบอุบัติเหตุชนกัน ยังไม่ทราบชนิด เบื่องต้นทราบว่าชนกัน 3 คัน เป็นรถบรรทุกพ่วง หนึ่งคัน รถปิกอัพ 2 คัน ยังไม่ทราบผู้ที่ติดอยู่ภายในกี่คน และเกิดเหตุไฟลุกไหม้ อย่างรุนแรง ส่งผลทำให้ สายไฟแรงสูงช๊อตขาด ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ ต้องสกัดรถที่วิ่งผ่านไปมาบนถนนไม่ให้ผ่านยังจุดดังกล่าว คืบหน้าจะได้รายงานให้ทราบต่อไป ?
ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ติดตามโครงการ พม.ห่วงใย ดูแล ทุกข์สุขประชาชน เมือวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 06.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนางวิยะดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดดผอ.รพ.สต.หนองแก่ง ผอ.รพ.สต.กลางแดด กำนันตำบลกลางแดด ผู้ใหญ่บ้านตำบลกลางแดด ผู้ใหญ่บ้านตำบลนครสวรรค์ออก อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ตามโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส (ผู้สูงอายุ) ในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ออก และพื้นที่ตำบลกลางแดด จำนวน 10 ราย รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร
จ.บุรีรัมย์ ถึงคราวตาย เจ้าของรถเกี่ยวนอนหลบแดดหลังรถทุกข้าว เผลอหลับ ถูก 6 ล้อ ไหลทับดับสยอง เจ้าของรถเกี่ยวข้าวดวงซวย ให้ลูกน้องขับรถเกี่ยว ตัวเองเอาเสื่อปูท้ายรถบรรทุก 6 ล้อเผลอนอนหลับรถ 6 ล้อเกิดไหลมาทับโดยไม่ทราบสาเหตุ เสียชีวิตคาทุ่งนา ญาติเผยหลานเป็นคนขยันตั้งใจทำงาน ตั้ง 2 ประเด็น เด็กเล่นเกียร์รถกับรถใส่เกียร์ว่างไว้ เมื่อรถหนักเลยถอยลงที่ต่ำ วันที่ 16 พ.ย.62 ร.ต.อ.สำเร็จ รักษาวัฒนะ รองสารวัตร(สอบสวน)สภ.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งมีชาวบ้านถูกรถบรรทุกข้าวทับเสียชีวิต จึงประสานรถโรงพยาบาลห้วยราช เข้าไปตรวจสอบ ผู้เสียชีวิตคือนายประทิน นะรารัมย์ อายุ 39 ปี อยู่เลขที่ 148 หมู่ 3 ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ เป็นเจ้าของรถเกี่ยวข้าว ซึ่งรถโรงพยาบาลห้วยราช ได้ส่งศพมาพิสูจน์ที่โรงพยาบาลก่อนหน้านี้ โดยที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลห้วยราช ได้มีญาติผู้เสียชีวิต มาดูศพ ซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจและโศกเศร้า เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นรวดเร็ว เกินกว่าญาติจะรับได้ โดยเฉพาะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาทอง จุดเกิดเหตุเป็นกลางทุ่งนาบ้านประดู่ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช...
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินหน้าบรรเทาทุกข์ มอบไออุ่น สู้ภัยหนาวแก่ชาวเชียงรายในถิ่นทุรกันดารต่อเนื่อง! วานนี้ (15 พฤศจิกายน 62) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการ นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ และคณะมูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย มอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค รวมจำนวน 1,000 ชุด แก่ผู้ประสบภัย ณ หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย บ้านจะหา ตำบลป่าแดด และบ้านขุนสรวย ตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย ในการนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบแท้งก์น้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร หมู่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย จำนวน 1 หลัง โดยมีหน่วยงานราชการในพื้นที่ร่วมในพิธี . และในวันนี้ (16 พฤศจิกายน 62) นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง...
รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี ย้ำคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งชาวไทยและต่างด้าวตามหลักมาตรฐานสากล โดยไม่เลือกปฏิบัติ วันนี้ (16 พ.ย. 62) เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านสังคมในพื้นที่ตามภารกิจของกระทรวง พม. ณ สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจและเยี่ยมชมผลงานของสภาเด็กและเยาวชน และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ นอกจากนี้ เป็นประธานการประชุมทีม พม. One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการทำงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ นายจุติ กล่าวว่า สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
26.1 ° C
26.1 °
26.1 °
69 %
0.7kmh
2 %
จันทร์
33 °
อังคาร
30 °
พุธ
29 °
พฤหัส
29 °
ศุกร์
29 °

ได้รับความนิยม