"บิ๊กอ้อ รอง ผบช.ภ.3 เป็นประ ธานประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำหน่วย กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 !! (คลิป) https://youtu.be/HiwBhBSz4Z0 วันนี้(9 ก.ค. 63) เวลา 10.30 น. พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี รอง ผบช.ภ.3 เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำหน่วย กก.ปพ.บก.สส.ภ.3 โดยมี พ.ต.อ.ต่อวงศ์ พิทักษ์โกศล ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.3,พ.ต.ต. เสริมศักดิ์ มุ่งเงินทอง สว.กก. ปพ.บก.สส.ภ.3 ,ร.ต.อ.หญิง นิรินทร์ วิทยาเกียรติเลิศ รอง สว.ฯ ปรก.สง.รอง ผบช.ภ.3 ,ร.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ นนทะโชติ รอง สว.ฯ ปรก.สง.รอง ผบช.ภ.3 ,ร.ต.ท. วิจักขณ์ เหมือนแท้ รอง สว.ฯ ปรก.สง.รอง ผบช. ภ.3 ,ร.ต.ท. ณรงค์ จันทร์แหยม รอง สว.กก.ปพ. บก.สส.ภ.3 และด.ต.หญิง พีรดา สุวรรณกูฏ ผบ. หมู่.กก....
ตามที่รัฐบาล ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม แรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น กองกำลังนเรศวร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาหางานทำในพื้นที่เขตประเทศไทย หน่วยจึงได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ดังนี้.- 1. การติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. การทำเครื่องกีดขวางและปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้ามตามธรรมชาติ 3. การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน 4. การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้งการแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 5. นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมา ผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าว โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน...
สุขสันต์วันพฤหัสที่9กรกฎาคม2563 วันเสาร์อาทิตย์คิดอะไรไม่ออกบอกหนุ่ม-สุทนไปท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกสิครับ มีกิจกรรมน่าสนใจเมื่อไปท่องเที่ยว เช่น1.ล่องเรือชมตลาดลอยน้ำในคลองซอย 2.ไหว้ขอพรองค์เทพเจ้ากวนอูประดิษฐานในศาลเจ้าริมคลองดำเนินสะดวกอายุน่าจะเกิน100ปี3.ข้ามสะพานลอยเดินชมห้องแถวโบราณเรียกขานว่าตลาดเก่าเหล่าตั๊กลัก เท่านี้ก็สุขใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานราชบุรีโทรศัพท์032-919176-8ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา08.30-16.30น.ชาวตลาดน้ำดำเนินสะดวกอ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรีรอทุกท่านไปเยี่ยมเยือนครับ
"สตม.- บก.ตม.1ห่วงใยต่างชาติ- ป้องโควิด-19 แจ้งดีเดย์!!เปิดจุดบริการชั่วคราวขออยู่ต่อและแจ้งที่พักอาศัย ณ “ศูนย์เมืองทองธานี”ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.63 เป็นต้นไปเพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 !! วันที่ 9 ก.ค.63 เวลา10.00 น. พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม.และ โฆษก บก.ตม.1 เปิดเผยว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม. และ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ทำการ บก.ตม.1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ลง 23 เม.ย.63 เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) ได้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวใกล้จะสิ้นสุดลง อาจส่งผลกระทบให้ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อขอรับบริการขออยู่ต่อและแจ้งที่พักอาศัย ณ ที่ทำการของ บก.ตม.1 แจ้งวัฒนะ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563
https://youtu.be/Mj94qgTVnPM ศรชล.ภาค 1 ตรวจเข้มเรือสินค้าเข้าไทย ป้องกัน COVID -19 ศรชล.ภาค 1 โดย ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ ศรชล.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ยังคงเน้นการตรวจคัดกรองเรือสินค้าเดินทางมาจากต่างประเทศ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 เมื่อ 8 ก.ค.63 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 1 (ศรชล.ภาค 1) โดย ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ ศคท.จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมเส้นทางคมนาคมทางน้ำระหว่างประเทศ ตามมาตรการที่กำหนดใน พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของเรือสินค้าที่เทียบท่าเรือ Kerry Siam Seaport จำนวน 1 ลำ ชื่อเรือ POS HOCHINMINH ประเภทเรือ: General Cargo Ship สัญชาติเรือ: Panama ลูกเรือ 19 เดินทางมาจากประเทศเวียดนาม ในวันเดียวกัน ศรชล.จังหวัดประ จวบคีรีขันธ์ บูรณาการร่วมกับศูนย์ควบ คุมความมั่นคงท่าเรือ จว.ประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จว.ราชบุรี ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019/COVID-19...
รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้8 ก.ค.63 เวลา 13.30 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ห้องประชุม 3/1 เทศบาลนครนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สาระสำคัญของการประชุมคือ จังหวัดนครสวรรค์จะเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี 2565 และจะเป็นเจ้าภาพ กีฬาแห่งชาติ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์มีความพร้อมเช่นสนามแข่งขันสนามซ้อมที่พัก และแหล่งท่องเที่ยว มองว่าเป็นจังหวัดที่ มีความพร้อมในด้านกีฬา จึงจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ในกีฬาแห่งชาติ ต่อไป
เหตุชายไทยเกิดทะเลาะมีปากเสียงกัยภรรยา เกิดน้อยใจปีนออกนอกระเบียงคอนโด ชั้น7 หมายโดดประชด ในขณะที่ภรรยาพยายามเกี้ยงกล่อมนานกว่า 2 ชั่วโมงจึงสำเร็จ แฟนหนุ่มปีนกลับเข้ามาอย่างปลอดภัย ท่ามกลางสายตาไทยมุงนับร้อย เมื่อเวลา 08.30 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แหลมฉบัง ได้รับแจ้งมีเหตุ สามี ภรรยา ทะเลาะกันและสามีปีนข้ามออกมานอกระเบียงคอนโด หวังกระโดดคอนโด ประชดเมียรัก ที่บริเวณคอนโด ติดถนนสุขุมวิท ย่านอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัย สว่างประทีปศรีราชา พบชายไทย แต่งกายสวมกางเกงยีนส์ขายาว เสื้ิอยืดสีดำ ออกมายืนอยู่นอกระเบียงคอนโด อย่างน่าหวาดเสียว โดยมีหญิงซึ่งคาดว่าเป็นภรรยาฝ่ายชาย ร้องไห้อ้อนวอดให้ฝ่ายชายปีนกลับเข้ามา โดยใช้เวลานานกว่า 1 ชั่วโมง ฝ่ายชายจึงใจอ่อน ปีนกลับเข้ามาอย่างปลอดภัย ท่ามกลางเสียงตบมือของเหล่าไทยมุงและเจ้าหน้าที่ ด้านล่าง เพื่อเป็นกำลังใจ # สมชาย แก้วนุ่ม รายงานจากอำเภอศรีราชา
ศรีสะเกษ ยายเฒ่า 63 ปีไปหาเก็บเห็ดมากินประทังชีวิตโดนแจ้งจับหาบุกรุกและลักลอบเก็บเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ขณะที่ ผกก.สภ.เมืองสั่งการเข้มพร้อมให้ความเป็นธรรมเต็มที่ เจรจาไกล่เกลี่ยแล้วแต่ส่วนราชการเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุไม่ยอมความให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย เมื่อเวลา 23.00 น. วันที่ 8 ก.ค. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย พ.ต.ทธานินทร์ อินทร์กอง รอง ผกก.(สอบสวน)และพนักงานสอบสวน สภ.เมืองศรีสะเกษ กำลังเร่งดำเนินการสอบปากคำ นางปราณี โยแก้ว อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 85/3 หมู่ 7 บ้านบัวระรมย์ ต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ นางบุญมี อิทธิเดช อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลเดียวกัน และนางทัศศอร โยแก้ว อายุ...
"บิ๊กหนุ่ม" ผบช.ภ.6 ประชุมหัวหน้า สภ.พร้อมกำชับผู้ใต้บังคับบัญชา ตรวจเข้มช่องทางเข้าออกทางธรรมชาติ แนวตะเข็บเขตพื้นที่รอยต่อประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันโรคไวรัส covid-19 ระบาด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำงานกันแบบมีระบบ. .. วันที่ 8 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.อภิชาติ ศิริสิทธิ์ ผบช.ภ.6 ได้เรียกประชุมหัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัด ภ.6 ที่มีเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ สภ.แม่สอด , สภ.พบพระ , สภ.แม่ระมาด เพื่อกำชับการปฏิบัติในการป้องกันการลักลอบเข้า-ออก ประเทศตามช่องทางธรรมชาติ โดยให้แต่ละ สภ. ประสานการปฏิบัติและร่วมมือกับทุกหน่วยในพื้นที่ เช่น สตม. , ทหาร และฝ่ายปกครอง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้พบเห็น ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบในทันที ทางช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 191 และอื่นๆ เพื่อเป็นการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายของรัฐบาล

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
overcast clouds
31 ° C
31 °
31 °
66 %
2.3kmh
100 %
พฤหัส
30 °
ศุกร์
35 °
เสาร์
35 °
อาทิตย์
36 °
จันทร์
34 °

ได้รับความนิยม