1 ธค. 63. เกียกกาย ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ที่ประชุมพิจารณากฎหมายปฏิรูปสำคัญ 1 ฉบับ คือ ร่างพรบ.ประชามติ พ.ศ....ที่รัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามา หลังจากที่รองนายกฯวิษณุ เครืองาม นำเสนอต่อรัฐสภาแล้ว สส.และสว.อภิปรายอย่างกว้างขวาง รวม 38 คน ในที่สุดลงมติเห็นชอบในหลักการอย่างท่วมท้น จากนั้นที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 49 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณารายละเอียดและแปรญัติ เป็นเวลา 45 วัน ก่อนที่จะนำกลับมาให้รัฐสภาพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ต่อไป Cr. หมอพลเดช. ปิ่นประทีป. สมาชิกวุฒิสภา
มูลนิธิปอเต็กตึ้ง ร่วมกับมูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มอบถังน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอไพศาลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ นำโดย นายปราการ วิบูลย์วัฒนกิจ ประธานมูลนิธิปากน้ำโพ ฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นางศิริพร กระจ่างหล้า รักษาการหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ นางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ (ส่วนสวัสดิการสังคม) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางมามอบถังบรรจุน้ำ ณ วัดบ้านใหม่กระโดนปม ม.18 จำนวน 3 ถัง - ด้านข้างอาคารเอนกประสงค์ ม. 15 จำนวน 3 ถัง - วัดสำโรงชัย ม.13 ต.สำโรงชัย จำนวน 4 ถัง และวัดโคกมะขวิด ม.1 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ จำนวน...
“เฉลิมชัย”เคลียร์นายกฯ.จบไฟเขียวโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง1.8ล้านรายทั้งบัตรเขียวบัตรชมพู ชาวสวนยางมีเฮส่งท้ายปีรับเงินส่วนต่าง เริ่มโอนเงินสัปดาห์หน้า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงวันนี้(2ธ.ค.)ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,042,820,489.28 บาท จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง 1.8 ล้านราย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โดยจะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างราคายางเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 แต่การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)และธกส.ยังไม่สามารถโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนตามกำหนดเวลาเนื่องจากสำนักงบประมาณติดขัดประเด็นเรื่องเกษตรกรชาวสวนยางกลุ่มบัตรสีชมพู ล่าสุด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจนเป็นที่ยุติให้ดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ระยะที่1คือเกษตรกรชาวสวนยางทั้งบัตรเขียวและบัตรชมพูที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.และผ่านการตรวจสอบรับรองเรียบร้อยจะได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ระยะที่2ทุกคนโดยนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการหารือต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้(1ธ.ค)และให้กยท.มีหนังสือประสานไปยังสำนักงบประมาณเพื่อจะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกรชาวสวนยางต่อไป นายอลงกรณ์กล่าวต่อไปว่า กยท.จะมีหนังสือถึงสำนักงบประมาณภายในสัปดาห์นี้พร้อมกับส่งรายชื่อเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้กับธกส.ชุดแรกโดยพร้อมโอนเงินส่วนต่างครั้งที่1ภายในสัปดาห์หน้าซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางจะได้เงินส่วนต่างถือเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จากรัฐบาล และในเดือนมกราคมปีหน้าก็จะโอนจ่ายสำหรับงวดเดือนธันวาคมจนครบ6งวด6เดือนตามกรอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่2 นายอลงกรณ์กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในการประกันความเสี่ยงด้านรายได้ในภาวะที่ราคายางมีความผันผวนโดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ ในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2.เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง มีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย และแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 1.8ล้านรายทั้งเกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีดยาง โดยมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดดังนี้ (1) ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่ละชนิด (บาท/กิโลกรัม) 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี  60.00 บาท/กิโลกรัม 2.น้ำยางสด (DRC 100%)    57.00 บาท/กิโลกรัม 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม โดยคิดส่วนต่างราคาเฉลี่ยย้อนหลัง30วัน
เจียไต๋ มอบทุนการศึกษาสนับสนุนเด็กไทย สู่อนาคตไกล เกษตรยั่งยืน นครปฐม 30 พฤศจิกายน 2563 - นายมนัส เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนางสาวมนันย์พร เจียรวนนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานคณะผู้ปฏิบัติการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย มอบทุนการศึกษา ”กองทุนเจียไต๋ - ดร. มนู - ดร. มนัส เจียรวนนท์” ให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 จำนวน 96 ทุน ได้แก่ ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีเด่น ประเภทเรียนดี ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ และประเภททุนผู้ประกอบการ รวมถึงสนับสนุนทุนทรัพย์ในการสร้างอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการเกษตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนิสิตที่จะพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการต่อไป ทั้งนี้ พิธีมอบทุนการศึกษาได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตเป็นผู้รับมอบ เจียไต๋ ได้มอบทุนการศึกษา “กองทุนเจียไต๋ -...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563
นายประสิทธิ์ เจียวก๊กออกแถลงข่าว "แถลงข่าว กรณีถูกพาดพิงเรื่องปฏิบัติการ IO กองทัพ วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18.00 น. ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ถนนแจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการ ชั้น 4 “ประสิทธิ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน แจ้งความเอาผิดถูกกล่าวหาที่ ปอท. พร้อม โต้กลับคณะก้าวหน้า เดินหน้าเอาเรื่องจนถึงที่สุด ยืนยัน เดินการทำความดีเพื่อประเทศชาติต่อไป” https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=737727086845114&id=115842689817782 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 18:00 น. นายประสิทธิ์ เจียวก๊กประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินได้เข้าแจ้งความ ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญกรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) ถนนแจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการ ชั้น 4 พร้อมทั้งเปิดใจแถลงข่าวตอบโต้ทุกประเด็นจากกรณี ที่นางสาวพรรณิการ์ วานิช ในฐานะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้า ได้กล่าวพาดพิงเรื่องปฎิบัติการ IO กองทัพ โดย นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินได้เริ่มต้นด้วยการถาม กลับไปยังคณะก้าวหน้าในกรณีพาดพิงมายังตนเอง ซึ่งนายประสิทธิ์ ได้เปิดใจว่า ตนเองไม่ใช่นักการเมือง แต่เป็นประชาชนคนหนึ่งที่รักใน ชาติ ศาสนา...
ชัยภูมิ-ชาวอำเภอเนินสง่าสุดดวงเฮง ถูกรางวัลที่1 สองรายซ้อน รับไปคนละ 6 ล้านบาท วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่หลังมีการประกาศออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่ 1 ธ.ค.63 นี้ ประกาศผลรางวัลเสร็จสิ้นผ่านมาได้ไม่ถึงชั่วโมง ได้มีนางสายหยุด ศรีวิเศษ อายุ 62 ปี ชาวบ้านเลขที่ 23 หมู่ 9 ต.รังงาม อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ พาญาติๆเดินทางมาเพื่อนำหลักฐานเป็นฉลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน 1 ใบ ที่ถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 100994 ประจำงวดรางวัลที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นี้ เพื่อขอแจ้งความต่อ พ.ต.ท.ไตรวิทย์ แก้วชนะ สว.(สอบสวน) สภ.เนินสง่า ไว้เป็นหลักฐานว่าตนเองถูกรางวัลที่ 1 งวดนี้ รวม 1 ใบ รางวัลละ 6 ล้านบาท โดยนางสายหยุด...
"ตม.5 บุกจับหนุ่มลอดช่องรวมหัว 5 คนไทย เช่าบ้านหรู ทำเว็บไซต์โฆษณาชวนแทงพนันออนไลน์!! ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.และ พล.ต.อ. ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ. ตร.มอบหมายให้ สตม.ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม 5,พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ. เศรษฐภัทร ณ สงขลา ผกก. สส.บก.ตม.5 และ พ.ต.ท.ชย พานะกิจ รอง ผกก.(สอบสวน) กก.สส. บก.ตม.5...
“ตม.เชียงราย รวบ 4 สาวไทยสุดแสบ ย่องเข้า-ออก ช่องทางธรรมชาติ ไทย-เมียนมา เสี่ยงพ่วงโควิด - 19 เข้าประเทศ” ตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรื่องการควบคุมกำกับดูแลชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยหรือเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.และ พล.ต.อ. ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ. ตร.มอบหมายให้ สตม.ดำเนินการตรวจสอบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในขณะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กระทำผิดกฎหมาย ก่อเหตุอันตรายต่อความสงบสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศ หรือกลุ่มคนร้ายข้ามชาติที่เข้ามาแฝงตัวอยู่ก่อเหตุกับคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกระทำความผิด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม.พร้อมด้วย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม.ได้สั่งการให้ พล.ต.ต. เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.ศุภโชค หยงสตาร์ รอง ผบก.ตม.5, พ.ต.อ.เศรษฐภัทร ณ สงขลา ผกก.สส.บก.ตม.5,พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ แสงเดือน ผกก.ตม.จว.เชียงราย ร่วมแถลงข่าว...
นายวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร ตรวจตลาดสดติดตามความคืบหน้าโครงการรับรองมาตรฐานอาหารทะเล ..................................................................วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นายอาวุธ วิเชียรฉาย ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัด นายรัชตพล มีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่ตลาดสดมหาชัย เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารทะเลสด แก้ปัญหาการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลสดไม่มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โครงการรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคม 63 ปัจจุบันมีตลาดเข้าร่วมโครงการ 3 แห่งคือ ตลาดสดมหาชัย ตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเลไทย โดยตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่ และตลาดทะเลไทย มีร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดเข้าร่วมโครงการ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนตลาดสดมหาชัยมีร้านจำหน่ายอาหารทะเลสดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 ร้านค้า โดยร้านที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลสด อาทิ ภาชนะใช้สินค้าต้องอยู่สูงจากพื้นไม่ต่ำกว่า 60 เซนติเมตร ต้องมีการรักษาอุณหภูมิความเย็นให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อคงคุณภาพความสดของสินค้า การตรวจสอบค่าฟอร์มาลีน และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์การตรวจสอบของคณะ ...

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
74 %
0.9kmh
3 %
พุธ
23 °
พฤหัส
28 °
ศุกร์
27 °
เสาร์
26 °
อาทิตย์
27 °

ได้รับความนิยม