กองทัพภาคที่ ๓ มอบสิ่งของที่ได้รับบริจาครวมน้ำใจชาวเหนือเพื่อพี่น้องชาวใต้ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก ในโครงการ “รวมน้ำใจชาวเหนือ เพื่อพี่น้องชาวใต้” โดยกำหนดมอบสิ่งของบริจาคเป็นจำนวน ๓ ครั้งรายละเอียดดังนี้ ครั้งที่ ๑ ส่งมอบในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเครื่องบิน โดยมีสิ่งของที่บริจาคดังนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑๖,๑๔๐ ซอง ปลากระป๋อง จำนวน ๕,๔๔๐ กระป๋อง ครั้งที่ ๒ ส่งมอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ โดยเครื่องบินจากเชียงใหม่ โดยมีสิ่งของที่บริจาคดังนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑๒,๐๐๐ ซอง ปลากระป๋อง จำนวน ๔,๐๐๐ กระป๋อง ครั้งที่ ๓ ส่งมอบสิ่งของในห้วงวันที่...
พัฒนาชุมชนชุมชน โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 15 มกราคม 2562 นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงาน กองทุนพัฒนา บทบาทสตรี กรมพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลไก การขับเคลื่อนงาน กองทุนพัฒนาบทบาท สตรี ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และพนักงานกองทุน รวม 58 คน ร่วมการอบรม ณโรงแรมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ปาร์ค จังหวัดนครสวรรค์
ข่าว – ผกก.หัวหินเร่งล่าแก๊งวัยรุ่นตระเวนขโมยไก่วัดขาย วันที่ 15 ม.ค.62  พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าจากที่มีพระลูกวัดสมอโพรงสามัคคีธรรม อ.หัวหิน โพสต์เฟซบุ้คส่วนตัวว่า “ประกาศพี่น้องและญาติโยมชาวหัวหินทุกคน ขณะนี้ได้มีเด็กและวัยรุ่นหลายกลุ่มมาขโมยไก่แจ้ที่วัดสมอโพรงเป็นจำนวนไม่น้อย จึงฝากญาติโยมช่วยกันเตือนช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านด้วยว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี สิ่งไหนสมควรทำ สิ่งไหนสมควรทำ 1.เสียอนาคต 2.ติดคุก 3.บาปหนาที่มาขโมยของในวัด เจริญพร” จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ซึ่งเรื่องนี้ทางตำรวจอยากจะให้ทางผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเพื่อจะได้ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย พร้อมเพิ่มสายตรวจรถยนต์-รถ จยย.ออกดูแลตามวัดที่มีการเลี้ยงไก่แจ้หรือไก่ชนไว้จำนวนมาก รวมถึงให้ชุดสืบสวนตรวจสอบประวัติบุคคลรวมถึงวัยรุ่นในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงวัดเพื่อสืบหาตัวแล้ว ด้านพระครูประกาศธรรมรส นาถปญโญ หรือหลวงพ่อมนัส เจ้าอาวาสวัดสมอโพรง กล่าวว่าไก่จะหายช่วงเวลาหลวงพ่อทำวัตรเย็นไปสวดมนต์ โจรก็จะมาขโมยตอนช่วงนี้ มาขโมยไปเยอะแล้ว เอาไปขายในราคาหลักพันถึงหลักหมื่นต่อตัว ยิ่งถ้าคนเล่นไก่แจ้จะรู้ว่าตัวนี้น่าจะได้ราคาเท่าไร แล้วถ้าตัวไหนเสียงดีเอาไปแข่งราคาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก คนที่มาเอาก็มีเด็กบ้าง ผู้ใหญ่บ้าง ตอนนี้ไก่ที่วัดก็บางตาอย่างเห็นได้ชัดจากเมื่อก่อนมีประมาณถึง 400-500 ตัว แต่ก็ยังไม่ได้แจ้งความหรือตามหาคนที่มาขโมย ซึ่งอาตมาเองก็ไม่รู้ว่าไก่จะหายตอนไหน ป้องกันไม่ถูก ไม่มีรั้วกั้นไม่มีอะไรกั้น ไก่ก็เดินหากินตามธรรมชาติ ที่ทราบวิธีการมาขโมยคือเอาไก่มาต่อ คือถือไก่มาหนึ่งตัว เอามาล่อไก่ในวัดแล้วดักด้วยแร้วตาข่าย อยากฝากถึงคนที่มาขโมยว่าอย่ามาเอาไก่วัดเลยเพราะเลี้ยงตั้งแต่ตอนเล็กๆเลี้ยงไว้นานแล้ว สงสารไก่ อย่าเอามันไปทรมานมันเป็นบาป. อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน หัวหิน/ประจวบฯ
โครงการพัฒนาและสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลตามแนวพระราชดำรินครสวรรค์ในความพอเพียงกิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ วันที่ 15 มกราคม 2562 นายปรีชาเดชพันธ์ รองผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิด โครงการ พัฒนา และสร้างชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผล ตามแนวพระราชดํารินครสวรรค์ ในความพอเพียง กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน ต้นแบบขยายผลตามแนวพระราชดำริ โดยมี นายประกอบ ธีวีระพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายเอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี นายชัชชัย กลีบมะลิ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วน ผู้เข้ารับการอบรม ร่วมเปิดงาน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม โดยจัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งค่านิยมหลักประการหนึ่งกำหนดให้รู้จักดำรงตนอยู่ให้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่ายและพร้อมที่จะขยาย กิจการเมื่อมีความพร้อมเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนให้เป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ที่จะนำไปสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยม และเอกลักษณ์ ของชุมชน อีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยเน้นการประมวลเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนให้ทันกับ เปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์ของประชาชนที่ดำเนินการ โดยประชาชนและเพื่อประชาชนที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
เขยโหดจนมุมเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดระนองเตรียมนำตัวกลับมาจังหวัดอุตรดิตถ์ ข่าวคืบหน้าทางเจ้าหน้าทีสามารถติดตามจับคุมตัวได้แล้วตำรวจสืบสวนระนองร่วมทหาร จับแล้วไอ้โหดยิงยกครัว5ศพ ที่อุตรดิตถ์ จับกุมได้ที่ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง กำลังจะข้ามฝั่งไปประเทศเพื่อนบ้าน หลังจากพบรถที่จังหวัดพิษณุโลก ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสาน และสืบทราบว่าเขยมือโหดหลบหนีไปหาเพื่อนที่จังหวัดระนองทางเจ้าหน้าที่จึงได้ติดตามและจับกุมได้เมื่อเวลา 10 .00น.ของวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่จังหวัดระนอง ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
นายปรีชา เดชพันธุ์ รอง ผวจ.นครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ นางสมศรี เพิงผา คลังจังหวัดนครสวรรค์ ดร.จิรศักดิ์ ส่งศิริ ผอ.กกท.นครสวรรค์ ร่วมส่งนักกีฬาคนพิการของจังหวัดนครสวรรค์ ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 15 ม.ค.62 ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
ข่าวคืบหน้าเขยโหดยิง 5 ศพ  พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ลงพื้นที่ ผบ.ตร. เร่งให้ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามหมายจับของศาล ผู้ต้องหามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและฉ้อโกงเงินมูลนิธิ จ่อยึดอายัดทรัพย์สินบ้านไม้สักมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท รถไถนาและรถยนต์กระบะ 4 ประตู เพื่อตรวจสอบการได้มาของทรัพย์สิน เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 14 มกราคม 62 ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรพญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.ปป.2 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีลูกเขยฆ่ายกครัวหญิงคนรักที่เป็นเมีย พ่อตา แม่ยายและญาติรวม 5 ศพ อย่างโหดเหี้ยมผิดปกติวิสัยของคนทั่วไป เหตุเกิดจากเรื่องแรงหึงหวงที่ฝ่ายหญิงพยายามจะตีจากขอแยกทางกับฝ่ายชาย เนื่องจากไปล่วงรู้เกี่ยวกับธุรกิจมืดที่ทำอยู่ จะสร้างความเดือดร้อนมาให้กับครอบครัวและญาติพี่น้อง โดยมี พลตรี ชัยเดช สุรวดี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมรับฟังบรรยายการสรุปในคดีนี้ด้วย จากนั้น พล.ต.อ.สมเกียรติ รอง ผบ.ตร.ปป.2 พร้อมคณะลงพื้นที่จุดเกิดเหตุบ้านเลขที่ 177 บ้านท่ามะปราง หมู่1 ที่นายวิรัช กิ่งแก้ว(พ่อตา)และนางกัญญารัตน์ กิ่งแก้ว (ภรรยา)ทั้งคู่เป็นพ่อลูกกัน ถูกนายวีรพล ปิ้นอมร(ลูกเขย)...
คติธรรมยามเช้า พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ วันที่ 15 ม.ค 2562
รางวัลแห่งความภูมิใจ รับปีใหม่ 2562 ก๊อต-จิรายุ ควงแขน ออกัส-วชิรวิชญ์ ขึ้นคว้ารางวัล 'Asian Television Awards 2018' นักแสดงช่อง 3 คว้ารางวัลสมทบชายจากละคร “คมแฝก” และซีรีส์ Notification “เตือนนัก...รักซะเลย” ที่เข้าชิงทั้งสาขาซีรีส์ออนไลน์ และรายการออนไลน์ยอดนิยม ในงาน "Asian Television Awards 2018" ที่ประเทศมาเลเซีย จากเมื่อคืนวัน เสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา มีการประกาศรางวัลระดับอินเตอร์ Asian Television Awards 2018 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยนักแสดงมีชื่อเข้าชิงหลายคน และในที่สุดนักแสดงไทยอย่าง "ก็อต" จิรายุ ตันตระกูล ก็คว้ารางวัล “นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม” ได้จากละครเรื่อง "คมแฝก" ทางช่อง 3 ในปีนี้มาครอง ส่วน “ออกัส” วชิรวิชญ์ ไพสาลกุวงศ์...
ตำรวจยังมึนตามหาคนเสียชีวิตในตู้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ลงพื้นที่ประชุมติดตามคดีพบศพหญิงปริศนาใส่ตู้ไม้ใช้หินถ่วงทิ้งน้ำเผยตอนนี้ยังไม่ได้อะไรมากแต่ผลการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ที่ห้องประชุม สภ.แสนสุข อ.เมืองจ.ชลบุรี พล.ต.ท.จิตติรอดบางยางผบช.ภ.2 พ.ต.อ.จารุวัฒน์ สุริยาทิพย์ ผกก.สภ.แสนสุข พร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนภาค2ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดชลบุรี และชุดสืบสวน สภ.แสนสุขได้ร่วมประชุมเพื่อสรุปคดีหญิงสาวปริศนาซึ่งเป็นศพลอยน้ำมาติดบริเวณคลองบางโปรงหลังสนามกีฬาเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นหญิง อายุประมาณ40ปี ตายมาแล้วมานานประมาณ7วัน สภาพศพเน่าเปื่อย นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำมีรูปการ์ตูนคิตตี้ บริเวณท่อนบนเปลือยเปล่าโดยมีผ้าปูที่นอนปิดคลุม และมีหินหนักประมาณ20 กิโลกรัมวางทับไว้ อยู่ในตู้ไม้ยาวประมาณ150เซ็นติเมตรกว้าง60เซ็นติเมตรหลังจากนั้นได้ส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวช พล.ต.ท.จิตติได้แถลงว่าในการสรุปสำนวนเบื้องต้นของตำรวจพบว่าผู้ตายเป็นหญิงอายุ40ปีขึ้นไป และเสียชีวิตมาแล้วมากกว่า7วัน เส้นผมหงอกขาวปนดำใส่ฟันปลอมด้านล่างทั้งแผง ฟันบนไม่มีสวมกางเกงขาสั้นสีดำ มีรูปการ์ตูนคิตตี้ ยังไม่สามารถที่ระบุถึงสัญชาติได้ แล้วอาจจะถูกน้ำทะเลดันเข้ามาในช่วงน้ำหนุนจากทางคลองเขตตำบลอ่างศิลา ไม่ใช่มีการทิ้งลงจากสะพานวัดบางเป้ง การตรวจสอบร่างกายของผู้ตายสถาบันนิติเวชระบุว่าผู้ตายไม่พบร่องรอยว่าถูกทำร้าย กำลังตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับถูกยาพิษ สารพิษหรือสารเคมีในกระเพาะของผู้ตายรวมทั้งสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจพิสูจน์ อีกทั้งบริเวณโดยรอบไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดขอฝากไปถึงประชาชนหากพื้นที่ไหนมีคนหาย สามารถเข้ามาแจ้งได้ที่สภ.แสนสุข ส่วนที่อาจจะเป็นการนำศพป่วยทิ้งลงน้ำที่ทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถือเป็นความผิดทำลายปกปิดอำพรางศพมีโทษทางกฎหมาย... ขอบคุณภาพข่าวจาก#ทีมเพื่อนข่าวสายเจาะ

FOLLOW ME

0แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม

สภาพอากาศ

Nakhon Sawan
clear sky
34 ° C
34 °
34 °
40 %
2kmh
0 %
อาทิตย์
30 °
จันทร์
34 °
อังคาร
33 °
พุธ
33 °
พฤหัส
34 °

ได้รับความนิยม